Перейти к основному содержанию

Договір за новими умовами

ср, 04/07/2021 - 18:20

Як інвестиції у сталий розвиток стають елементом фінансової стратегії та роботи з ризиками

Ще донедавна стале фінансування вважалося нішевим підходом. Нині це важливий елемент основної фінансової стратегії компанії та прийняття інвестиційних рішень. Представники фінансового ринку все частіше звертають увагу на те, як екологічні, соціальні та управлінські фактори впливають на довгостроковий фінансовий ризик й окупність вкладень. Лише за минулий рік, за даними Morningstar, цифра сталих інвестицій на критеріях стійкості (ESG) зросла до $51,1 млрд. Це вже п’ятий річний рекорд поспіль.

Від етичного фінансування до ESG

У 50-х роках минулого століття в США вже існувало поняття етичного фінансування, принципом якого було виключення з-поза уваги інвесторів тих компаній або індустрій, що, на їхню думку, не відповідали моральним принципам (наприк­лад, тютюнові бізнеси, азартні ігри, продаж зброї). 

На початку 1980-х вимоги та інтереси соціально-відповідальних інвесторів почали зростати, і як відповідь на них було створено кілька інвестиційних фондів. У 1990-х виник перший індекс для відстеження результатів діяльності соціально-відповідальних інвестиційних фондів — соціальний індекс Domini. Через дев’ять років запрацював індекс стійкості Dow Jones та британський FTSE4Good.

Протягом останніх десятиліть соціальний та екологічний тиск на бізнес і фінанси продовжував зростати, відповідно, нині під час прийняття інвестиційних рішень до уваги все частіше беруться екологічні, соціальні та управлінські критерії. І певний ступінь компромісу між фінансовими результатами та нефінансовими обов’язками бізнесу неминуче виводитиме відповідальні інвестиції (визначаються як інвестиційні рішення, що включають критерії ESG) на новий рівень.

Однією з ключових подій у формуванні стійкого фінансування стало створення у 1992 р. Програми ООН з довкілля (ЮНЕП), в межах якої запрацювало міжнародне партнерство Фінансова Ініціатива ­(ФІ ЮНЕП), об’єднавши певну кількість банків, страхових компаній та інвесторів з метою активізації потоку фінансів приватного сектору до сталої діяльності. Програма сприяла запуску трьох ініціатив для впровадження факторів ESG у фінансову практику, зокрема:

  • 2006 р. була заснована мережа “Принципи відповідального інвестування” (PRI) як співпраця між ФІ ЮНЕП, Глобальним договором та групою інституційних інвесторів. Зараз організація налічує понад 2500 підписантів з усього світу, які оперують близько $83 трлн;
  • 2012 р. до ініціативи “Принципи сталого страхування” приєдналися більше 140 підписантів, це майже 25% світових учасників ринку;
  • 2019 р. запрацювали “Принципи відповідального банківського обслуговування”, учасники яких зобов’язались узгодити свої бізнес-стратегії з Цілями сталого розвитку, Паризькою угодою та іншими національними та регіональними платформами. Наразі до програми долучилися понад 170 банків.

Ситуація в Україні

Ринок сталих фінансів в  Украї­ні представлений виключно у банківському секторі. Через загальний економічний спад та невизначеність, спричинені COVID-19, минулий рік для українських інвесторів видався складним щодо реалізації проєктів.

Водночас, найпопулярнішими об’єктами інвестування були проєкти з енерго- та ресурсоефективності, ВДЕ. Але з огляду на негативні тенденції на ринку відновлювальної енергетики, зокрема на наявність у виробників ВДЕ знач­ного обсягу простроченої дебіторської заборгованості від ДП “Гарантований покупець”, найімовірніше, надалі банки намагатимуться утриматись від кредитування виробників, що працюють за “зеленим” тарифом.

Ситуацію може змінити стабілізація виплат за “зеленим” тарифом, зокрема досягнення 100%-вого рівня своєчасної оплати виробникам ВДЕ, та стабілізація фінансового стану ДП “Гарантований покупець”. Ба більше, при стабілізації платежів за “зеленим” тарифом потенційний обcяг фінансування буде обмежений річними квотами підтримки ВДЕ, розмір яких суттєво нижчий порівняно з показниками нової генерації в попередні роки.

Наразі розвиток сектору сталого фінансування стримують кілька факторів.

По-перше, незначна кількість “зелених” продуктів, що представлені класичними банківськими кредитами з екологічно-цільовим використанням: на енергоефективність, ресурсозбереження, альтернативні джерела енергії тощо. Ринок “зелених облігацій” та “облігацій сталого розвитку” взагалі відсутній. Cаме тому існує потреба у підвищенні здатності фінансової системи акумулювати грошові ресурси (капітал) для “зелених” інвестицій задля забезпечення сталого розвитку.

По-друге, відсутність контро­лю за greenwashing. Йдеться про фінансування не зовсім “зелених” проєктів, що призводить до введення в оману інвесторів та суспільства щодо напрямів використання коштів.

По-третє, відсутність законодавчих вимог, які б стимулювали бізнес інвестувати в проєкти з енергозбереження, зменшення викидів, ресурсозбереження тощо.
Торік були зроблені перші кроки для вирішення вищезгаданих проблем, а саме:

  • законодавчо встановлено визначення “зелених” облігацій” та кредитів екологічного спрямування;
  • встановлені вимоги до звітності емітентів облігацій та до використання залучених коштів;
  • розроблений проєкт розпорядження уряду “Про схвалення Концепції запровадження та розвитку ринку “зелених” облігацій в Україні”.

В рамках “екологізації” економіки України (мета — кліматично-нейтральна економіка до 2070 р.) минулого року Міністерство енергетики та захисту довкілля презентувало концепцію “Зеленого енергетичного переходу України до 2050 р.” (Ukraine Green Deal). Згідно з оцінками уряду, така трансформація потребуватиме інвестицій у сумі приблизно 5% ВВП щороку. В Україні акцент буде зроблений і на технічних засобах ведення бізнесу (енергоефективне обладнання та техніка, накопичення енергії, переробка сміття, скорочення викидів), і на впровадженні нових підходів та процесів з управління впливом на навколишнє середовище й соціальну сферу. За даними Міжнародної фінансової корпорації (IFC), потенціал українського ринку енергоефективності та “чистої енергетики” до 2030 р. становить $73 млрд.

Незважаючи на безліч бар’єрів, фінансовий сектор має унікальну можливість для впливу та руху змін. Застосовуючи стійкі підходи до основних сфер інвестицій, банківської справи та страхування, усі учасники фінансової системи можуть створити можливості як для приватного, так і для державного сектору для переходу від “звичайного бізнесу” до бізнес-моделей та стратегій, що забезпечують довгострокову стійку діяльність, збереження довкілля, благополуччя суспільства та економіки загалом.

Аліна Соколенко, голова правління Асоціації експертів зі сталого розвитку ASDE, директорка консалтингової компанії AVGroupАліна Соколенко,
голова правління Асоціації експертів зі сталого розвитку ASDE, директорка консалтингової компанії AVGroup

— Зростання сталого фінансування впродовж останніх десятиліть, безсумнівно, є відображенням поширеного переконання, що невключення екологічних, соціальних та управлінських факторів у процес прийняття фінансових рішень створює значні ризики як для бізнесу, так і для суспільства. Водночас існують значні фінансові можливості для тих, хто може управляти цими ризиками. Сучасний фінансовий ринок має широкий спектр сталих стратегій, керівництв, продуктів та послуг (див. “7 стратегій”). Кожен підхід передбачає низку переваг та недоліків, і вибір залежить від мотивації, пріоритетів та цілей індивідуального чи інституційного інвестора. Враховуючи діапазон стратегій та класів активів, найдоречнішим є поєднання різних варіантів задля досягнення поставлених цілей.

 

7 стратегій стійкого інвестування
 

Негативний, або ексклюзивний скринінг

Його мета — виключення компаній, продуктів або секторів бізнесу з інвестиційного портфеля на основі конкретних цінностей інвестора або певних критеріїв ESG. 
 

Позитивний скринінг

Підхід фокусується на позитивних характеристиках результативності відповідно до критеріїв ESG. Для прийняття рішень використовуються індекси стійкості, що забезпечують систему балів на основі набору критеріїв ESG. Цей підхід сприяє позитивним змінам, надаючи перевагу компаніям, які працюють краще, ніж аналогічні представникі галузі.

Скринінг на основі норм

Перевірка інвестицій відбувається на основі набору стандартів ділової практики, заснованих на національних або міжнародних нормах, наприклад, що видані Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), Міжнародною організацією праці (МОП) або ЮНІСЕФ.

Інтеграція ESG

Формування єдиного тлумачення стійкості зрештою сприяє інтеграції ESG-факторів як важливої частини інвестиційних стратегій. Менеджери з інвестицій систематично інтегрують ESG-фактори у свій аналіз та прийняття рішень на додаток до обліку стандартів нефінансової діяльності. 

Тематичне інвестування

Обрана для інвестування конкретна тема або активи (зміна клімату, здорове харчування, чиста вода, відновлювані джерела енергії, чисті технології або сільське господарство) можуть перевершити ефективність, виходячи з очікуваних майбутніх потреб і попиту на конкретні товари та послуги, а згодом створити інвестиційний продукт навколо цієї теми. Приклад тематичного інвестування — “зелені облігації”.

Інвестиції впливу на розвиток громад

Громадське інвестування означає діяльність, де капітал навмисно спрямовується на традиційно недоотримуваних осіб чи громади; або фінансування, яке надається бізнесу з чіткою соціальною чи екологічною метою.

Стратегія корпоративного залучення, або управлінська

У цьому випадку інвестори можуть використовувати свою владу для впливу на корпоративну поведінку, взаємодіючи з вищим керівництвом і правлінням компанії. Ця стратегія передбачає сприяння інвестора діям правління та менеджменту компанії в інтересах акціонерів.

Читайте також

Forward Bank реалізує віддалену відеоідентифікацію клієнтів та можливість отримати віртуальну картку

вт, 10/12/2021 - 16:50
Відтепер, щоб отримати картку або кредит, не обов’язково відвідувати відділення банку. Завдяки сервісу відеоідентифікації та електронному підпису документів стає можливим миттєво оформити кредитну або дебетову картку через сайт банку чи у мобільному додатку Forward Online.

В українських портах помічена висхідна тенденція щодо цін на зернові

пн, 10/11/2021 - 14:18
На початок тижня в українських портах помічена висхідна тенденція щодо цін на зернові. Зокрема, подорожчали кукурудза, пшениця 2 класу, пшениця фуражна та ячмінь.

«Оплата частинами» від Привату: збільшуємо обсяг продажів на 30% протягом кварталу

пн, 05/24/2021 - 09:00
У сучасному світі реклама вже давно не єдиний інструмент збільшення продажів.

Як оформити терміновий онлайн кредит без відмови?

пт, 04/23/2021 - 09:57
Вам потрібна термінова грошова позика без відмови, але у вас немає часу звернутися до банку? Мікрофінансових організація або МФО - це миттєве розв’язання ваших проблем.

Договір за новими умовами

ср, 04/07/2021 - 18:20
Як інвестиції у сталий розвиток стають елементом фінансової стратегії та роботи з ризиками

Життя переможе

вт, 04/06/2021 - 15:50
Сегмент страхування життя не уникнув трансформацій через пандемію, але багато у чому знайшов для себе користь