Перейти к основному содержанию

Марина Саприкіна - "Як українському бізнесу почати інвестувати у сталий розвиток"

пн, 04/05/2021 - 12:46

З 2015 р. світ і Україна працюють над досягненням Цілей сталого розвитку (ЦСР) ООН. Щоб дійсно сприяти досягненню Глобальних цілей до 2030 р., інвестори та компанії повинні залучати й направляти новий капітал для вирішення нагальних соціальних та екологічних проблем в рамках своєї бізнес-діяльності. Тобто інвестувати у сталий розвиток.

Стале інвестування сприяє отриманню дострокових конкурентоспроможних результатів та створенню позитивного впливу на суспільство та довкілля. Для цього враховуються ESG-критерії управління. Дослідження Nuveen 2020 р. показало, що за допомогою вкладень у сталий розвиток інвестори прагнуть зробити свій внесок у досягнення ЦСР: турбота про співробітників/ць (48%), права людини (48%) та зміни клімату (47%).

Чому компанії інвестують у сталий розвиток?

З кожним роком сталі інвестиції стають більш актуальною темою серед інвесторів та власників компаній. Дані Morningstar продемонстрували зростання сталого інвестування у два рази в 2020 р. — $51 млрд. Кількість фондів також збільшилась з 135 в 2015 р. до 400 торік. І на це є наступні причини:

  1. Стале інвестування дозволяє керувати потенційними ризиками у довгостроковій перспективі. Раптова пандемія та “зміна правил гри” показали, що компанії, які інвестували у сталий розвиток, були більш готові до раптових змін на ринку, тому їх життєстійкість вища, ніж у конкурентів. Дистанційна робота, залучення співробітників, екологічні явища впливають на прибуток бізнесу та потребують окремого інструменту управління. Цим інструментом є сталі інвестиції. 
  2. Збільшення стратегій сталого розвитку і, як наслідок, підвищення ефективності роботи компанії. Згідно з дослідженнями McKinsey 2020 р., стратегія сталого розвитку компанії може істотно знизити витрати та вплинути на збільшення операційного прибутку до 60%. Наприклад, це відбувається при зменшенні витрат на використання води чи електроенергії або при інвестуванні в інноваційні проєкти.
  3. Фокус на сталий розвиток покращує залучення нових співробітників та поліпшує відносини з урядом і місцевою громадою. Ба більше, може допомогти отримати додаткову допомогу, пільги та субсидії. В деяких країнах це вже прописане у регуляторних нормах. Наприклад, компанії у Великобританії мають публічно звітувати про гендерний розрив у оплаті праці чоловіків та жінок.

Та попри те що 90% керівників вважають сталий розвиток необхідним, тільки 60% великих світових компаній мають стратегії сталого розвитку. Серед малого та середнього бізнесу цифра ще менша. Чим можна пояснити такий стан? На жаль, деякі компанії більше сфокусувалися на прибутку, ніж на сталому розвитку. На це також вплинула пандемія й локдауни.

А що в Україні?

В Україні стратегія ESG тільки розвивається. Однак деякі компанії, наприклад, «Астарта», МХП, ДТЕК, мають свої ESG-політики. Завдяки комунікаціям з інвесторами, в тому числі й тими, для яких сталий розвиток є пріоритетним. Звичайно, офіси компанії за кордоном (ДТЕК) і котування акцій на біржах («Астарта») теж впливають на відповідність глобальним тенденціям. 

Традиційно сталі інвестори зосереджують увагу на таких підходах залучення в компанію додаткового фінансування та інвестицій:

  • Зміни клімату

Компаніям варто відійти від практики звітування “як завжди” до включення науково обґрунтованих цілей впливу компанії на зміни клімату. Вже сьогодні глобальні компанії відчули вплив від незворотних змін клімату. Наприклад, через засуху і нестачу води деякі заводи косметичних компаній нічого не виробляли протягом декількох місяців.

  • Інклюзія та різноманіття, права людини

Це новий фокус, який підкреслює важливість літери “S” в ESG-критеріях. Глобальні рухи 2020 року, в тому числі Black Lives Matter, довели, що інклюзія і різноманіття — важлива складова для корпоративної політики сталого розвитку. Саме тому світові бренди почали активно брати зобов'язання щодо прийняття таких політик, збільшення закупівель у вразливих груп населення. В Україні, скажімо, IT-сектор звернув увагу на гендерну рівність. І це як наслідок вимог інвесторів та клієнтів до інклюзії та різноманіття до американських офісів IT-компаній. 

  • Включення правління у вирішення цих питань

Сьогодні питання ESG приймаються та вирішуються на рівні правління, ще більше підкреслюючи важливість та зв'язок між ESG та фінансовими показниками. 

МСБ і сталий розвиток 

Вважається, що соціальна відповідальність та інвестиції у сталий розвиток та ESG — це прерогатива великих компаній. Вони мають перевагу у наявності ресурсів для розробки відповідних політик і керівних принципів, формування окремих відділів для роботи з КСВ та розробки екологічно чистих продуктів. Проте малий та середній бізнес також долучаються до створення інвестицій у сталий розвиток та включають його підходи у бізнес-моделі. 

Сталий підхід приносить малому та середньому бізнесу ряд наявних переваг:

  • Фінансова перевага

Демонстрація цілей та впливу компанії на навколишнє середовище, співробітників та споживачів може залучити інвесторів та донорів, орієнтованих на сталий розвиток. Це підтверджують дані дослідження Nuveen: 70% радників вважають управління ризиками за показники продуктивності найкращими показниками для прийняття рішень про інвестиції. 

  • Організаційна перевага

Інвестиції у сталий розвиток підвищують життєздатність МСБ: вони витрачають менше часу на прийняття рішень, мають менше бюрократичних процесів, більш гнучкі та ближче комунікують з клієнтами і знаходять більше клієнтів відповідно до своїх нових — сталих — цінностей. Також невеликі інвестиції у прості сталі зміни (перехід на цифрові квитанції та відновлювальні джерела енергії, відмова від одноразового посуду тощо) можуть значно скоротити витрати підприємства. 

  • Перевага у роботі з людьми

Важливу роль у прийнятті рішень про сталі інвестиції відіграє потреба у залученні та впливу на молоде покоління. Оскільки міленіали стають найбільшою робочою силою, відсутність стратегії сталого розвитку може означати втрату багатьох талантів. Згідно з дослідженням Novelli, 81% міленіалів та представників покоління Z вважають, що бренди мають безпосередній вплив на розв'язання глобальних проблем. А тому вони все більше звертають увагу на місцеві бренди з “людським обличчям”, які долучаються до соціальних та екологічних ініціатив. Екологічність також може привести до більшої мотивації співробітників до роботи, тому що вони бачать цінність в тому, що робить компанія. Саме тому підприємства з відкритою позицією та ідеями мають перевагу в утриманні та залученні молодої аудиторії. 

  • Перевага у роботі із споживачами

Дослідження Nielsen 2018 р. показало, що 66% споживачів витратили б більше на продукт, якби він був створений сталим брендом. А 81% споживачів у світі переконані в тому, що компанії повинні сприяти поліпшенню ситуації з навколишнім середовищем. Серед споживачів спостерігається зміна тенденції до підтримки стійкості, і вона тільки посилюється в міру збільшення числа молоді серед співробітників. 

В Україні поняття “інвестицій у сталий розвиток” є маловідомим, особливо серед малого та середнього бізнесу, та майже не застосовується бізнесом на практиці. І якщо серед великих компаній 52%, за даними дослідження Центру “Розвиток КСВ”, впроваджують корпоративну соціальну відповідальність, то серед МСБ така тенденція не є поширеною. Хоча 80% опитаних у 2019 р. заявляли про наявність тієї чи іншої стратегії КСВ. Натомість у реальності йшлося про певну благодійність. У 2020 р. з початком пандемії COVID-19 саме малий та середній бізнес зазнав найбільших ризиків та втрат.

Як почати інвестувати у сталий розвиток? 

Українські великі, середні та малі компанії можуть почати утворювати інвестиції у власний стійкий розвиток завдяки наступним крокам. 

Крок 1: Побудуйте сталу бізнес-модель

Зазвичай бізнес-модель компанії, незалежно від її розміру, базується на отриманні прибутків та досягненні інших бізнес-цілей. Проте на етапі розробки стратегії не враховуються можливі ризики, вплив від діяльності компанії та зв’язок зі стейкхолдерами. Частково це можна пояснити відсутністю інструментів, які б надавали детальну картину та практичний досвід для компаній. І найкращий варіант для цього — включення питання сталого розвитку в бізнес-модель. Центр “Розвиток КСВ” робить це в рамках навчальної програми Sustainability Crash Course для малого та середнього бізнесу, що має на меті переоцінку бізнес-моделі організацій через призму їх екологічного й соціального впливу. У квітні буде старт третьої навчальної програми Sustainability Crash Course.

Крок 2: Залучайте топ-менеджмент та керівництво до формування стратегії сталого розвитку, а якщо мова йде про МСБ — всю команду

Стратегія сталого розвитку має бути напряму пов'язана з бізнес-цілями компанії. Тому до процесу її формування мають бути залучені топ-менеджмент і всі співробітники, якщо йдеться про МСБ. Саме через залучення всіх можна інтегрувати сталий розвиток у діяльність компанії та залучити співробітників до проєктів з соціальної відповідальності.

Крок 3: Будьте прозорими

Стійкі підприємства є прозорими та відкритими у своїх діях та результатах. На їх сайтах розміщена інформація про те, де вони постачають свою продукцію, як її виробляють, як працюють, наскільки стійкі їх матеріали та сфери, над якими вони працюють задля вдосконалення. Також важливим є зазначення інформації про КСВ-стратегію та КСВ-проєкти компанії. Тому використовуйте свій сайт та соціальні мережі для того, щоб ще більше гарного розказати про власну компанію. 

Читайте також

Дослідження Epson про тренди ритейлу: як повернути споживачів до оффлайн-магазинів

чт, 07/15/2021 - 14:45
Майбутнє роздрібної торгівлі залежить від досвіду та емоційних вражень споживача: покупці стверджують, що повернуться до покупок у традиційних магазинах, аби отримати більше вражень від процесу купівлі.

FuckUp Night by EASE: Роман Кирилович, Ілля Рейніш і Олексій Костилєв про свої провали

ср, 05/26/2021 - 16:31
Усі люблять розповідати про свої досягнення. А от про невдачі говорити набагато складніше. Але без поразок не буває перемог і будь-який провал можна обернути в плюс.

Марина Саприкіна - "Як українському бізнесу почати інвестувати у сталий розвиток"

пн, 04/05/2021 - 12:46
З 2015 р. світ і Україна працюють над досягненням Цілей сталого розвитку (ЦСР) ООН. Щоб дійсно сприяти досягненню Глобальних цілей до 2030 р., інвестори та компанії повинні залучати й направляти новий капітал для вирішення нагальних соціальних та екологічних проблем в рамках своєї бізнес-діяльності. Тобто інвестувати у сталий розвиток.

За крок до грошей

вс, 04/04/2021 - 08:49
Розвинені країни не ганяються за іноземними інвестиціями, роблячи ставку на внутрішніх інвесторів. В Україні ж все відбувається з точністю до навпаки

Залишитись вірними своїй цілі

вт, 03/30/2021 - 12:39
L’Oréal прискорює свою трансформацію на шляху до створення моделі, що враховує планетарні межі та позначає початок нової ери

Олена Зубарєва - "Співпраця заради досягнення Цілей сталого розвитку"

вт, 03/30/2021 - 11:55
Голова ГО “Асоціація лідерів сталого розвитку”