“Ринки фінансування енергоефективності значно зростатимуть”

ФІНАНСОВИЙ ОСКАР 2018
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Україна залишається однією з найбільш енергоємних економік світу, і реалізація Енергетичної стратегії з акцентом на енергоефективність є для держави одним з найважливіших викликів. Проте за нинішнього стану економічного розвитку та можливостей державного бюджету Україна не має змоги впоратися з усіма викликами в цій сфері. Начальник Управління програм міжнародних фінансових організацій Укрексімбанку Сергій Худіяш — про досвід створення успішної моделі фінансування енергоефективних заходів.

— Наскільки актуальним у сучасних умовах є банківське кредитування енергоефективності, у тому числі із залученням фондування від міжнародних фінансових організацій?

— Переконаний, що завдяки величезному потенціалу підвищення енергоефективності Україна має дуже привабливі ринкові можливості для інвестування в цю сферу. І саме програми міжнародних фінансових організацій (МФО) стали важливими драйверами таких процесів. Спеціальні кредитні лінії екологічного та енергозберігаючого спрямування, які впроваджуються за підтримки МФО, мають на меті продемонструвати комерційну життєздатність “зеленого” фінансування як привабливої бізнес-моделі та закласти підґрунтя самодостатнього ринку фінансування проектів  цієї галузі. Можна сказати, що цю мету досягнуто, оскільки багато спільних з МФО “зелених” проектів вже спонукали ринок до модернізації основних фондів.

В той же час для підприємств залучення дефіцитних довгострокових кредитів за програмами сталої енергетики є можливістю, серед іншого, отримати доступ до технічної допомоги (енергетичний аудит, розроблення бізнес-плану, інші послуги високопрофесійних фахових іноземних та українських радників і консультантів). Зрештою, характер кредитних ліній МФО передбачає, що ці кредити мають більший термін погашення (3-7 років) та пільгові періоди, що може бути недоступним на ринку за умовами звичайних кредитних продуктів, особливо у нестабільні ринкові періоди.

Також важливу роль у цьому процесі мають відігравати комерційні банки, які здійснюють кредитування кінцевого позичальника. Проте, за невеликим винятком, їхні кредитні лінії зазвичай створюються та функціонують лише у разі безпосередньої підтримки ресурсами МФО. Це є проблемою обрання оптимальної стратегії розвитку відповідного банку. Вибір — між миттєвими перевагами отримання довгострокового фінансування від МФО, тобто застосування опортуністичного підходу, або здійснення істотних внутрішніх перетворень, спрямованих на сталість відповідного кредитного продукту. Наразі лише незначна частина банків продовжує працювати за цим напрямом після завершення спільних з МФО проектів.

— Коли і чому Укрексімбанк долучився до фінансування енергоефективності та створення відновлюваних джерел енергії?

— Укрексімбанк уже понад 20 років співпрацює з міжнародними фінансовими організаціями, 12 з яких — у сфері розвитку продуктів фінансування сталої енергетики, імплементуючи кредитні лінії з енергозбереження та відновлюваної енергетики. 2007 р. було укладено нашу першу кредитну угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку — Українську програму енергоефективності на більш ніж $50 млн. Після успішної реалізації проектів у грудні 2008 р. ЄБРР розширив ліміт на $50 млн, а 2012 р. додатково збільшив фінансування ще на $50 млн. Всі три транші за програмою були успішно використані банком.

Завдяки набутому досвіду Укрексімбанк також успішно реалізував: масштабний Проект з енергоефективності з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) з обсягом кредитних ресурсів $200 млн (Проект передбачав надання кредитних коштів як безпосереднім кінцевим позичальникам, так і через місцеві комерційні банки); Програма з енергоефективності з Глобальним фондом кліматичного партнерства (GCPF); Програма розвитку приватних МСП з Європейським інвестиційним банком, орієнтована, зокрема, на кредитування енергоефективності та відновлюваних джерел енергії обсягом €100 млн; Програма модернізації промисловості з позитивним екологічним впливом з Північним інвестиційним банком (обсяг кредитних ресурсів $50 млн).

— Наскільки важливим є цей напрямок у діяльності Укрексімбанку?

— Фінансова підтримка проектів “зеленої” енергетики перебуває серед пріоритетних напрямів діяльності державного Укрексімбанку та закріплена у низці стратегічних документів. На практиці фінансування енерго­ефективності та відновлюваної енергетики є стандартним кредитним продуктом банку, доступним нашим клієнтам в усіх регіонах.

Банк 2015 р. увійшов до Всесвітнього альянсу установ, що фінансують енергоефективність, утвореного ЄБРР і організацією ООН з охорони довкілля. Ця спільнота об’єднує фінансові організації, які нарощують інвестування у “зелену” енергетику. Та й зрозуміло, що було б невиправданим відмовлятися від набутого унікального багаторічного досвіду в цій сфері.

Наразі банк продовжує активно кредитувати проекти з енергоефективності та відновлюваних джерел енергії за рахунок ресурсів як МФО, так і власних. Зокрема, можливість кредитування таких проектів передбачено у рамках спільного з ЄІБ Проекту підтримки поглибленої та все­охоплюючої зони вільної торгівлі ЄС та України та спільної з ЄБРР Програми для кредитування МСП. Крім того, в процесі обговорення умов перебуває ще кілька майбутніх програм з енергоефективності з МФО.

— Який галузевий та географічний розподіл наданих Укрексімбанком кредитів на енергоефективність та відновлювану енергетику?

— Кредитні операції здійснюються у різних секторах. Це великі корпоративні підприємства, малий та середній бізнес, муніципальні та енергосервісні компанії. Проекти промислової енергоефективності реалізовані в таких галузях економіки, як сільське господарство, виробництво будівельних матеріалів, харчова промисловість, машинобудування, фармацевтика, енерго- та теплопостачання тощо. Їхня географія охоплює всі області України. У відновлюваній енергетиці сонячні електростанції збудовані за кредитної підтримки банку у Вінницькій, Закарпатській, Запорізькій, Львівській та Херсонській областях. Мікро-, міні- та малі ГЕС встановлено у Житомирській, Закарпатській, Полтавській та Тернопільській областях. Також у майже половині українських регіонів реалізовано проекти отримання енергії з біомаси.

— Якщо узагальнити досягнення Укрексімбанку у фінансуванні енергоефективності, що буде у підсумку?

— За висновками Організації економічного співробітництва та розвитку, Укрексімбанк є найуспішнішою фінансовою установою з мобілізації коштів для підтримки кредитування сталої енергетики. Банк залучив понад €500 млн для фінансування проектів підвищення енергоефективності та створення відновлюваних джерел енергії, що робить його найбільшим партнером МФО в цій сфері в регіоні Східного партнерства ЄС. За рахунок цих коштів реалізовано близько 350 субпроектів у галузі промислової енергоефективності та енергетики.

— Завдяки чому банк досяг таких вагомих результатів?

— Це стало можливим завдяки, насамперед, стратегічному рішенню керівництва банку, яке побачило довгострокові перспективи на ринку в Україні та приєдналося до нових фінансових рішень МФО та донорів з фінансування проектів енергоефективності. Це випереджувальне рішення надало Укрексімбанку конкурентну перевагу на ринку, яку він зараз може використовувати, оскільки реформи у сфері ціноутворення на енергоносії та інші зміни нормативно-правової бази спрямовані на подальше збільшення інвестицій у низьковуглецевий розвиток.

Беззаперечним досягненням також стала розробка стандартного банківського продукту. Хоча кожна з МФО, з якими співпрацює Укрексімбанк, має власні критерії, банк успішно співпрацював, щоб каналізувати донорські кош­ти в стандартний кредитний продукт, незважаючи на відмінність фінансових умов та інших критеріїв.

Те саме стосується створення власної експертизи щодо оцінки, просування та супроводження проектів з кредитування енергоефективності. Банк виділив значні кад­рові та фінансові ресурси на створення окремого підрозділу в головному офісі та підготовку відповідальних працівників в основних філіях. Хоча спочатку Укрексімбанк користувався технічною підтримкою та навчанням від МФО (головним чином, ЄБРР), він швидко розробив власні методології, включаючи фінансову та технічну оцінку, аналіз впливів на навколишнє середовище, нав­чання клієнтів, а також впровадив низку інструментів для підтримки цих процесів.

Разом з цим, як провідний корпоративний банк, Укрексімбанк має широку базу клієнтів для реалізації свого продукту з кредитування енергоефективності, що є привабливим і для нових клієнтів.

— Як ви оцінюєте подальші перспективи розвитку ринку фінансування проектів енергоефективності?

— Оскільки підвищення енергоефективності є завданням національного масштабу, цей ринок, безперечно, буде розвиватися й надалі. Як правило, зараз угоди з кредитування сталої енергетики є виключно комерційними операціями. Донедавна інвестиції спрямовувалися на підвищення продуктивності та рентабельності, а зростання енергоефективності, екологічні, соціальні та інші вигоди досягалися часто як супутній результат. Зараз все більше дбайливих господарників, зокрема в умовах зростання цін на енергоносії, орієнтують свою діяльність цілеспрямовано на впровадження енергоефективних заходів.

З подальшим удосконаленням нормативно-правової бази, у тому числі щодо захисту прав кредиторів, та покращанням макроекономічних передумов для зниження вартості кредитів ринки фінансування енергоефективності будуть значно зростати.

Децентралізація, середньострокове бюджетування, а також розроблення механізмів зменшення ризиків для муніципального сегмента (credit enhancement tools), що здійснюється за активної участі Укрексімбанку, здатні найближчим часом відкрити ринок комерційного кредитування міст та комунальних підприємств.