business head ads

Олександр Громико, президент Української асоціації виробників електротехніки, засновник і президент компанії “КТД-Груп”

Розуміння, на що будуть витрачені наші гроші і чи повернуть нам їх коли-небудь, — це фундамент гро­шових відносин

Держава зобов’язана забезпечити вільний рух капіталу і скасувати застарілий пострадянський Декрет про валютне регулю­вання