Мінливий банкінг

Персоналії
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

В’ячеслав Мироненко,головний редакторжурналу БІЗНЕС

Банківський ринок виходить з кризи.Звичайно, поки йдеться не проповне відновлення довіри громадяндо банківської системи країни,а про перебудову функціоналу та продуктів підмінливий бізнес.

З одного боку, банки активно йдуть в онлайн.Тепер завдяки ритейл-банкінгу зникаєнеобхідність в особистому відвідуванні офісу.В корпоративному бізнесі прості операції такождавно не потребують особистої присутності.Найпросунутіші банки пропонують свого родуконструктори з широким набором готових рішень,які бізнес підбирає або, як кажуть банкіри,“нанизує” на свою діяльність. Мабуть, це ключовийтренд минулого року — “кастомізація банківськихрішень під задачі кожного конкретного клієнта”.Так, у цього процесу є деякі негативні нюанси —з нашого життя зникають посередники: касири,оператори, кредитні аналітики та інші банківськіпрофесії. Наприклад, кредитних аналітиків навітьза нинішнього рівня розвитку технологій штучнийінтелект здатний замінити на 90%. Отже, зникаютьризики людського фактора, що виникають прироботі з клієнтами і серйозно впливають нарепутаційний капітал фінустанов.З іншого боку, банки починають оперативноосвоювати технологію блокчейн і більше увагиприділяти вивченню операцій з криптовалютами.Технологія блокчейн покликана радикальнозмінити різні галузі економіки, але найбільшепотенційних можливостей для її застосуваннязосереджено у фінансовому секторі, зокрема йу банках.

Лише один приклад, як блокчейн вже змінивусталений бізнес-процес у цілій галузі. Йдеться пропроведення розрахунків між авіакомпаніями таагентами з продажу квитків. Раніше авіакомпаніївидавали агентам на реалізацію квитки на певнусуму під банківську гарантію. За підсумкамикожної декади проводилися звірки і лише післяцього здійснювалися розрахунки. Іншими словами,авіакомпанії виступали кредитором для своїхагентів. Це була усталена бізнес-модель на ринкуавіаперевезень. Після впровадження блокчейнурозрахунки з агентами відбуваються в режиміреального часу, що дозволяє авіакомпаніямскоротити дебіторську заборгованість.Для банків блокчейн прискорює час розрахунківі спрощує документообіг, адже українськібанки не відстають від своїх міжнароднихконкурентів. Втім, невдовзі і великий бізнесзможе використовувати блокчейн для свогофондування. Адже продукти, які народжуються вR&D-підрозділах банків і компаній, можна цілкомсміливо масштабувати на міжнародний ринок.Банківський ринок стрімко форматується. Тому недивно, що в нашому щорічному ренкінгу на багатопозицій виходять нові банки — технологічніші,з гнучкими бізнес-моделями і часто з якісниминішевими продуктами.