Нові можливості у європейських публічних закупівлях для українських компаній

Персоналії
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Анна Міленіна, консультант Офісу з просування експорту

З приєднанням України до Угоди СОТ про державні закупівлі (GPA) отримати державний контракт у будь-якій з країн Євросоюзу стало набагато простіше. Адже наразі українські компанії мають мож­ливість брати участь в публічних закупівлях у інших країнах, включа­ючи країни ЄС. Усе, що вам потріб­но, — знайти відповідний тендер, підготувати та надіслати тендерну пропозицію.

Водночас обов’язково варто враховувати, що кожна країна має власні законодавство та правила проведення процедур публічних за­купівель. Характерною особливістю публічних тендерів ЄС є використан­ня замовниками Єдиного євро­пейського документа із закупівель (ESPD) на підтвердження відповід­ності учасників вимогам тендера.

Що ж таке ESPD та як працювати із цією формою?

ESPD — це форма самодекларації учасника про те, що він відповідає критеріям відбору відповідного тендера.

ESPD використовується в процеду­рах публічних закупівель замовни­ками і бізнесом в ЄС як попереднє підтвердження виконання умов, що вимагаються у процедурах публічних закупівель. До минулого року кожний учасник публічних тендерів мав надати безліч різних підтверджувальних документів та їх копій, аби довести свою при­датність та спроможність виконати певний державний контракт, а також підтвердити відсутність підстав для їх виключення, на­приклад, факт сплати податків або відсутність судимості за певну злочинну діяльність. Тепер компанії, що беруть участь у публічних тендерах, можуть підтвердити свою відповідність умовам тендера, заповнивши уніфіковану форму самодекларації ESPD. Фактичні документи мають надаватися тільки переможцем тендера.

Форма ESPD доступна всіма мовами ЄС та використо­вується на всій території ЄС. Єврокомісія надає безко­штовний веб-сервіс для замовників та учасників торгів в електронному вигляді. Онлайн-форму можна заповнити, надрукувати, а потім надіслати замовнику разом з тендер­ною пропозицією. Якщо процедура виконується в елек­тронному вигляді, ESPD можна завантажити, зберегти та подати в такому вигляді.

Відповідно до положень Директиви ЄС2014/24 ESPD має подаватися виключно в електронному вигляді, проте для забезпечення переходу до обов’язкового використання електронних засобів комунікації в ЄС обидві, електронна і паперова, версії ESPD можуть існувати до 18 квітня 2018 р.

При використанні ESPD від учасника торгів не вимагаєть­ся подання документальних свідчень або сертифікатів, поки замовник не звернеться із відповідним проханням. У будь-якому випадку замовник має запитати ці докази до визначення переможця тендера, що є частиною належної перевірки. Якщо переможець тендера не в змозі надати ці докази, контракт не може бути укладено.

При цьому учасники, за можливості, мають включати до ESPD детальну інформацію про національні бази даних або інший автентифікаційний орган, щоб замовник міг самостійно перевірити достовірність інформації, зазначеної учасником у формі ESPD.

"З приєднанням України до Угоди СОТ про державні закупівлі (GPA) отримати державний контракт у будь-якій з країн Євросоюзу стало набагато простіше"

У разі потреби замовник задля забезпечення цілісності та на­лежного проведення процедури закупівель може у будь-який час запитати повний пакет або частину підтверджувальних документів у претендента і будь-яких субпідрядників, членів консорціуму або інших економічних операторів, чиї можливості та потужності вико­ристовуватимуться при виконанні майбутнього договору.

Документальне підтвердження відповідності учасника тендерним вимогам до визначення переможця закупівлі замовник може вимагати від учасника, лише якщо він має серйозні підозри щодо небезпеки неефективного проведення про­цедури закупівлі, або у двоетапній процедурі, перш ніж перейти від етапу відбору до етапу присуджен­ня контракту.

Учасники торгів можуть бути не допущені до виконання контракту, якщо:

  • існує суттєве спотворення фактів при заповненні ESPD;
  • існує суттєве спотворення або приховування інформації, необхід­ної для перевірки:
  • відсутності підстав для виклю­чення;
  • виконання критеріїв відбору;
  • учасник торгів не може надати підтверджувальні документи.

ESPD — це ще один крок на шляху до зменшення адміністративно­го тягаря учасників тендерів та усунення бар’єрів для участі у міжнародних публічних закупівлях, особливо для малих та середніх підприємств.

Крім того, запровадження ESPD говорить про суттєве спрощення доступу до можливостей європей­ських тендерів.

Тож ваша перемога у ваших руках! У світі має бути більше україн­ського!