Міністерство фінансів України планує зміни щодо оподаткування приросту капіталу

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Мінфін планує оподатковувати приріст капіталу в структурованих за кордоном M&A-угодах з українськими активами.

 

Що сталося?

Міністерство фінансів України опублікувало законопроект про впровадження в Україні заходів боротьби з розмиванням бази оподаткування та виведенням прибутку з-під оподаткування. Завдання законопроекту, однак, виходять за межі відомих ініціатив ОЕСР щодо боротьби з уникнення оподаткування: в ньому також містяться положення, покликані усунути деякі недоліки національного податкового законодавства.
 
Зокрема, законопроект пропонує стягувати податок з приросту капіталу, що виник в результаті операцій між іноземними резидентами. Податкові наслідки в Україні виникнуть в наступних випадках: 
 
- коли іноземний покупець купує в іноземного продавця частку в українській компанії;
- коли іноземний покупець купує в іноземного продавця акції іноземної компанії, яка прямо або опосередковано володіє часткою в українській компанії, у разі якщо (1) вартість акцій такої іноземної компанії не менш ніж наполовину формується з належної їй частки в українській компанії і водночас (2) вартість частки в цій українській компанії не менш ніж наполовину формується за рахунок нерухомості, розташованої в Україні.
 
Теоретично приріст капіталу в таких операціях повинен оподатковуватись в Україні, але на практиці український податок не утримується через відсутність відповідного механізму. Законопроект спрямований на вирішення цієї проблеми.
 
Які обов'язки будуть покладені на нерезидентів?
 
У разі вчинення будь-якої з вищевказаних операцій іноземний покупець відповідатиме за утримання українського податку на репатріацію, діючи фактично в якості податкового агента продавця. Він буде зобов'язаний:
 
- стати на облік в українських податкових органах, перш ніж проводити будь-які платежі за акції. Процедура постановки на облік наразі неясна і має бути уточнена в підзаконних актах;
- відкрити рахунок в українському банку;
- отримати від продавця документи, необхідні для розрахунку суми приросту капіталу (різниці між ціною, яку покупець сплачує в поточній операції, і витратами, понесеними продавцем на придбання акцій в минулому);
- утримати і сплатити до українського бюджету податок за ставкою 15 % від отриманого продавцем прибутку (приросту капіталу) або, якщо покупець не отримав документацію, яка підтверджує розмір такого прибутку, – від усієї ціни купівлі акцій (часток).
 
Які наслідки в разі порушення?
 
Якщо, порушуючи вищевказану процедуру, іноземний покупець не утримає податок, він може бути оштрафований на суму в розмірі 25 % від несплаченого податку. До того ж законопроект передбачає, що податкові органи зможуть накласти адміністративний арешт на майно платника податків, який в майбутньому придбає частки (акції) у нерезидента, якщо цей нерезидент не утримав український податок на репатріацію під час покупки тих самих акцій (часток) в минулому. Подробиці цього заходу (адміністративного арешту) поки невідомі, але очевидним є намір авторів законопроекту зробити частки, продані без сплати податку на репатріацію, «токсичними» для покупця (а також можливих наступних покупців) і, таким чином, позбавити сторони стимулів до недобросовісного уникнення оподаткування.
 
Чи є винятки?
 
Проект передбачає два винятки із загального правила: 
 
- описана вище процедура утримання податку на репатріацію не застосовуватиметься щодо акцій, які торгуються на кваліфікованій фондовій біржі (зараз це тільки іноземні біржі);
- податок не підлягає утриманню, якщо застосовується звільнення за договором про уникнення подвійного оподаткування. Україна уклала такі договори з понад 70 країнами, і в багатьох з них по-різному регулюється питання оподаткування приросту капіталу від відчуження часток. Тому питання про можливість застосування звільнення за договором про уникнення подвійного оподаткування має вирішуватися в кожному конкретному випадку. До того ж використання пільг, передбачених договорами, вимагає дотримання низки формальностей і умов.
 
Ми звернулися за коментарем щодо нового законопроєкту до юристів Sayenko Kharenko.
 
Як відомо законопроект передбачає, що новий режим набуде чинності з 2019 року, хоча можливо, що в ході розгляду в парламенті в нього будуть внесені зміни. Проте інвестори – як ті, що цікавляться українськими активами, так і ті, що планують продати свій український бізнес або його частину, – повинні уважно вивчити пропоновані правила й оцінити можливі наслідки.
 
Перш за все, сторони повинні оцінити такі обставини:
 
- чи підпадає планована операція під критерії, описані в законопроекті; 
- які ресурси, час і кошти необхідно буде виділити для виконання запропонованої процедури;
- у випадку компаній, які володіють нерухомістю: як потрібно розраховувати вартість акцій (часток) на кожному рівні і частку нерухомості у вартості часток в українській компанії, щоб зрозуміти, чи підпадає ця угода під регулювання пропонованих правил, і чи існує можливість для правильного структурування операції;
- яку документацію продавець повинен надати покупцеві, щоб під оподаткування потрапив тільки прибуток, а не вся ціна купівлі;
- чи можливе звільнення за договором про уникнення подвійного оподаткування.