З початку року на європейських фінансових ринках діють нові правила

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Нове європейське законодавство про ринки фінансових інструментів підвищить прозорість ринків капіталу та запровадить режим прозорості фінансових інструментів

Європейські фінансові ринки з січня 2018 року перейшли на новий рівень регулювання у зв'язку із набранням чинності новим законодавством про ринки фінансових інструментів. Про це повідомляє Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України (НКЦПФР), передає Укрінформ.

"З початку 2018 року європейські фінансові ринки перейшли на новий рівень регулювання із набранням чинності нового законодавства про ринки фінансових інструментів, а саме Директиви (ЄС) 2014/65/EU про ринки фінансових інструментів (MiFID II), Регламенту (ЄС) 600/2014 про ринки фінансових інструментів (MIFIR) та низки інших актів європейського законодавства, пов’язаних з ними. Нове європейське законодавство про ринки фінансових інструментів підвищить прозорість ринків капіталу та запровадить режим прозорості фінансових інструментів, особливо таких як облігації та деривативи. Загалом зміна правил на фінансових ринках Європи дозволить усунути регуляторні прогалини, виявлені під час світової фінансової кризи, краще захищатиме інвесторів", — йдеться в повідомленні.

Основні зміни законодавства відбулись з таких напрямків:

— запровадження режиму розкриття інформації до і після торгів фінансовими інструментами з метою досягнення більшої прозорості ринку;

— збільшення обсягу торгів  на регульованих майданчиках за рахунок створення нової торгової платформи — (організований торговельний майданчик (OTF) — для торгівлі похідними інструментами та облігаціями, а також встановлення додаткових зобов'язань щодо торгівлі акціями на регульованих майданчиках;

— врегулювання питань щодо торгівлі похідними інструментами на регульованих майданчиках, зокрема запровадження обмежень відкритих позицій та вимог до звітності щодо товарних деривативів, розширення поняття інвестиційної компанії за рахунок включення до зазначеного поняття фінансової діяльності з торгівлі похідними товарними інструментами;

— полегшення доступу до капіталу для малих та середніх підприємств шляхом запровадження ринку SME Growth Market;

— підвищення захисту інвесторів, зокрема шляхом заборони отримання «безкоштовної» аналітики інвестиційної компанії, та впровадження додаткових вимог до незалежності щодо діяльності з консультування з питань інвестиційної стратегії;

— введення додаткових вимог до торговельних майданчиків та інвестиційних фірм, що використовують високочастотну торгівлю (HFT);

— забезпечення недискримінаційного доступу до торговельних та пост-торгівельних послуг;

— посилення загальноєвропейського регуляторного нагляду та співпраці між національними регуляторами.

"Зазначені зміни стимулюватимуть торгівлю саме на регульованих платформах. З цією метою передбачені додаткові вимоги до авторизації MTF – багатосторонніх торговельних майданчиків", — пояснили в НКЦПФР.

Зокрема, для розвитку конкуренції нарівні з регульованими ринками та багатосторонніми торговельними майданчиками запроваджено так звані організовані торговельні майданчики (OTF) для інструментів, не пов'язаних з акціями. Окрім торгового зобов'язання щодо акцій, також було встановлено торговельне зобов'язання щодо похідних фінансових інструментів, які також мають відповідати додатковим вимогам щодо процедур, передбачених Регламентом (EU) 648/2012 про позабіржові деривативи, центральних контрагентів і торгових депозитаріїв (EMIR).

Нове європейське законодавство про ринки фінансових інструментів запроваджує низку додаткових організаційних вимог до діяльності інвестиційних фірм, пов'язаних із захистом активів клієнта та управлінням фінансовими продуктами, включаючи необхідність забезпечення роботи функції комплаєнс, а також підвищення вимог до поведінки з клієнтами та інформування останніх. Інвестиційні фірми повинні будуть постійно оцінювати свою систему звітності шляхом створення механізму тестування. При цьому вимоги щодо ризик-менеджменту та внутрішнього аудиту поглиблені порівняно з MiFID I.

Гармонізований режим надання доступу на ринки ЄС для фірм з третіх країн базується на оцінці еквівалентності юрисдикцій цих країн. Цей режим застосовується до транскордонного надання інвестиційних послуг та заходів з обслуговування роздрібного та професійного клієнта.

MIFIR також висуває вимогу до наявності у всіх емітентів коду ідентифікації юридичної особи (LEI), який дозволяє отримати базову інформацію про компанію (юрисдикцію, адресу реєстрації, назву). Код LEI дозволяє безпомилково ідентифікувати контрагента, в тому числі і при транскордонних операціях. Торговельні майданчики в Європі зобов'язані збирати інформацію про коди LEI всіх емітентів, цінні папери яких торгуються на них.

В останні роки європейський вектор став визначальним і для українського фінансового сектору. Україна активно працює над імплементацією норм нового європейського законодавства про ринки фінансових інструментів, зокрема, MiFID II та MIFIR у своє правове поле.

Наразі вимоги MiFID II часткового містяться у прийнятому торік законі щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів (№2210-VIII від 18.12.2017 року). Вимоги MiFID II також імплементовані до законопроектів, які розглядаються Верховною Радою: проекті закону про ринки капіталу та регульовані ринки №7055 від 01.09.2017 року та проекті закону щодо захисту інвесторів від зловживань на ринках капіталу №6303 від 06.04.2017 року.