Арабський банкінг

Фінанси
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Арабських бізнесменів цікавить український банківський сектор. Розглядаються як покупки банків, так і створення фінансових установ “з нуля”

У банківській спільноті знову циркулюють розмови про те, що чергова група інвес­торів веде переговори про купівлю українського банку. Поки цю інформацію важко підтвердити на офіційному рівні, проте відомо, що ділові кола Арабського світу вже не вперше виявляють інтерес до україн­ського фінансового сектора. Нагадаємо: рік тому Українсько-Арабська ділова рада (УАДР) ініціювала створення в Україні банку, засновниками якого були б лише великі арабські бізнес­мени. Про це ще у січні 2017 р. заявив шейх Емад Абу Алруб, президент УАДР, під час виступу на першому засіданні Ради за участю українських та арабських ділових кіл: “У нас є ідея — ство­рити в Україні банк зі 100%-вим арабським капіталом. Це значно полегшило б вихід на україн­ський ринок багатьох арабських компаній”. Він також уточнив, що в ході переговорів представ­ники Нацбанку та Кабміну вже попередньо підтримали цю ідею.

Плани дійсно амбітні. Головна стратегічна мета Українсько-Арабської ділової ради — сприяти залученню в Україну не менше $100 млрд. “Арабські компанії хотіли б вкладати гроші в сільське господарство, переробну промис­ловість, а також у великі інвес­тиційні об’єкти. Україна дуже багата країна. Багата на ресурси і людей”, — резюмував тоді Емад Абу Алруб.

Задекларований намір про реєстрацію нової фінустанови виглядає досить оригінально з огляду на поточні тенденції у банківському секторі. Як відо­мо, останніми роками має місце зворотна тенденція — банки не реєструються, а закриваються. Політика регулятора спрямована на те, щоб інвестори, які бажають вкладати у банківський сектор, викуповували вже існуючі банки (таких пропозицій чимало) за­мість створення нових.

Однак не виключено, що арабів цікавить саме новий банк, оскільки попередній досвід із придбання існуючих закладів, позитивним аж ніяк не назвеш. Так чи інакше, але поки дана ініціатива не була реалізована на практиці

Газова камера

Влітку 2015 р. компанія Primestar Energy FZE (Дубаї, ОАЕ) придбала 100% акцій Укргазпромбанку, середньої за розмірами вітчизняної проблем­ної фінустанови, що на початку квітня була визнана неплато­спроможною та перебувала під тимчасовою адміністрацією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Фонд провів від­критий конкурс серед кваліфі­кованих інвесторів для визна­чення переможця, який візьме участь у виведенні неплатоспроможного банку з ринку. За результатами конкурсу 30.07.15 р. арабську компанію було визначено переможцем. Primestar Energy FZE запропо­нувала такий спосіб виведення банку з ринку, як “продаж неплатоспроможного банку інвестору”, і 8 серпня 2015 р. було підписано договір купівлі-продажу повного пакета акцій. До речі, сума угоди не розголо­шувалася.

Таким чином, банк перейшов під контроль громадянина Індії та резидента ОАЕ Хаміда Сед Салахуддіна, що є єдиним акціо­нером Primestar Energy FZE.

Компанії групи Primestar здійснюють діяльність із управління корпоративними правами, а також діяльність у гідроелектричній, газовій про­мисловості та електропромисло­вості в усьому світі, що включає також торгівлю вугіллям, сирою нафтою, сталлю, сировинними матеріалами для електростан­цій. Цікаво, що перед узгоджен­ням НБУ провів ідентифікацію покупця та її акціонера, пере­віривши їх ділову репутацію та фінансовий стан, вивчив звітність за останні три роки.

Договір передбачав обов’язок інвестора у визначені законом терміни здійснити заходи з при­ведення діяльності проблемного Укргазпромбанку у відповід­ність із вимогами законодав­ства України. Це означало, що показники платоспроможності та ліквідності банку мали бути відновлені новим власником протягом 30 днів. Завершення процедури капіталізації банку повинно бути підтверджено результатом інспекційної пере­вірки НБУ. Це була друга подібна угода з продажу проблемного банку.

Головна стратегічна мета Українсько-Арабської ділової ради — сприяти залученню в Україну не менше $100 млрд

Однак фінал цієї угоди ви­явився сумним: вже 15 вересня 2015 р. Укргазпромбанк було відправлено на ліквідацію. Це рішення пов’язано з невиконан­ням інвестором зобов’язань з приведення діяльності банку у відповідність до вимог законо­давства України щодо дотри­мання нормативів капіталу та ліквідності. Тому Фонд звернув­ся до регулятора з пропозицією про відкликання ліцензії. Чому так сталося — історія замовчує. Можливо, інвестор виявився не­серйозним, можливо, купив не те, що хотів: у шафі виявилося забагато скелетів… Зазначимо, що ФГВФО претензій до інвесто­ра на кшталт “зайшли, щоб ви­потрошити банк”, не мав. Нато­мість араби у судовому порядку оскаржили рішення НБУ про ліквідацію. І попервах — успішно. Ухвали у перших інстанціях були на користь по­зивачів, але далі НБУ та Фонд відновили “статус-кво”. Судо­ва тяганина розтяглася, але у підсумку процедура ліквідації триває. Фонд активно розпродує майно Укргазпромбанку.

У центрі уваги

Під 100%-вим контролем Ха­меда Аліхані, француза араб­ського походження, перебуває невеликий столичний банк “Центр”. Непроста історія. Були певні проблеми із отриманням погодження як від Антимо­нопольного комітету, так і від Нацбанку. АМКУ згоду хоча і дав, але оштрафував інвестора за якісь дрібниці. А з НБУ ви­йшло так, що 100% акцій опини­лися під контролем інвестора без погодження з регулятором. Отримувати його довелося за­днім числом. Отже, пан Аліхані добряче витратився на юристів, а можливо, і не тільки…

Джерело БІЗНЕСа на Інсти­тутській, 9 запевняє, що жодних негласних заборон на реєстра­цію нових банків не існує. Усе — за стандартною процедурою. Мінімальна вимога до розміру статутного капіталу — 500 млн грн. Тоді як існуючим банкам наразі достатньо мати капітал у 200 млн грн. “Розмов багато, але якихось реальних дій щодо реєстрації поки не видно”, — говорить співбесідник. За його словами, глобально до араб­ських країн є певні питання щодо боротьби із відмиванням “брудних” коштів. Тому потен­ційні інвестори ретельно переві­рятимуться на цей рахунок.