Колективний підхід

Економіка
Налаштування
 • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
 • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Волонтерство є однією з найпоширеніших форм участі бізнесу в соціальних проектах. Як залучення персоналу до КСВ дозволяє досягати стратегічних цілей та будувати ефективну корпоративну культуру

Однією з перших та найпоширеніших форм корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) можна вважати благодійність. Сотні років компанії по змозі фінансували добрі справи. Згодом КСВ набула нових прогресивних форм — комерційні організації стали сприймати її не як красивий жест, а як невід’ємну складову стратегії розвитку.

Для багатьох компаній однією з головних форм реалізації турботи про суспільство є волонтерство. Його можна розглядати як один з популярних видів участі бізнесу у вирішенні соціально важливих проблем, коли компанії підтримують та заохочують співробітників надавати допомогу громадським організаціям, проектам або мешканцям регіонів, де вона працює. Існують різні форми волонтерства. Серед них:

 •  робота в громадських організаціях;
 •  самостійна участь у благодійних проектах;
 •  вибір напрямку активності за підтримки компанії;
 •  колективна участь співробітників у соціальних програмах;
 •  участь в програмі збору коштів на вирішення певної проблеми.

 Незалежно від вибору соціального проекту, ефективність корпоративного волонтерства залежить від дотримання інтересів трьох сторін: компанії, її співробітників та об’єкта благодійності.

Однією з головних переваг організованого волонтерства в компаніях є формування міцної корпоративної культури. Спільне виконання завдань, спрямованих на поліпшення якості життя суспільства, об’єднує колектив, підвищує мотивацію та лояльність по відношенню до роботодавця, а також професійний рівень добровольців.

85% споживачів прихильно ставляться до продукту або компанії, якщо вона підтримує близькі їм ініціативи

Правильно організована волонтерська програма в компанії може також сприяти розвитку лідерських якостей у співробітників, полегшенню адаптації нових кадрів, успішному залученню талановитих фахівців.

Особливо переваги корпоративного волонтерства проявилися під час світової фінансової кризи кінця 2000-х років. Значне обмеження бюджетів на соціальну активність сприяло бурхливому розвитку менш витратних форм такої діяльності.

За словами багаторічного віце-президента по маркетингу компанії IBM Френсіса Дж. Роджерса, саме організовані програми волонтерства дозволили гіганту подолати управлінську кризу, що виникла наприкінці 1980-х років.

Виробник фармацевтичної продукції Novo Nordisk, запустивши програму корпоративного волонтерства, на 5% зменшив показник звільнень, а в компанії Sears він знизився аж на 20%.

86% працівників компанії, яка залучає свій персонал до соціальних ініціатив, переконані, що вони працюють у соціально відповідальній компанії

Перелічимо основні вигоди, які отримує компанія завдяки підтримці корпоративного волонтерства:

 •  створення позитивної репутації компанії у зацікавлених груп;
 •  підтримка реалізації стратегічних цілей компанії;
 •  налагодження ефективної системи комунікацій з місцевими громадами і підвищення їхньої лояльності;
 • розширення географії діяльності компанії;
 •  допомога у вирішенні системних криз;
 •  отримання нових ділових контактів;
 •  створення додаткових можливостей для залучення талановитих кадрів та запобігання відтоку персоналу;
 •  зменшення періоду адаптації нових співробітників;
 •  підвищення робочої мотивації та лояльності персоналу до компанії;
 •  формування корпоративної культури і міцного командного духу в колективі;
 •  розвиток у співробітників додаткових навичок, таких як лідерські якості, комунікативні здібності. Професійний розвиток;
 •  профілактика професійного вигоряння;
 •  покращення якості життя та вирішення проблем зацікавлених груп;
 •  створення можливостей для забезпечення сталого розвитку бізнесу.

Однією з головних переваг активної реалізації волонтерських програм є позитивний вплив на репутацію компанії і покращення бізнес-результатів. Організації, які ігнорують такий внутрішній ресурс, рідко досягають великих успіхів у відносинах зі стейкхолдерами.

Активні учасники волонтерських програм також отримують низку вагомих вигод:

 •  створення сприятливих умов для роботи і самореалізації;
 •  можливість прямої участі у вирішенні соціально важливого завдання та досягнення стратегічних цілей компанії;
 •  розвиток професійних і особистих навичок;
 •  швидке й ефективне налагодження взаємовідносин у колективі;
 •  отримання нового життєвого досвіду і ділових зв’язків.

Згідно з результатами дослідження, проведеного Hewitt Associates у співпраці з некомерційною організацією Canadian Business for Social Responsibility, компанії, які активно залучають своїх співробітників до виконання соціальних завдань, більше схильні використовувати КСВ як стратегію для свого подальшого розвитку та частіше прислухаються до потреб персоналу і зовнішніх зацікавлених груп.

За даними Cone Communications, 60% споживачів хочуть, аби бізнес впливав на рішення соціальних і глобальних завдань “без залучення урядової допомоги”. Також стало відомо, що 85% споживачів прихильно ставляться до продукту або компанії, якщо вона підтримує близькі їм ініціативи, при цьому 90% респондентів хочуть знати, як саме компанія проявляє свою соціальну відповідальність.

На 20-28% може підвищитися продуктивність праці завдяки участі співробітників у волонтерських програмах

Експерти Reputation Institute стверджують, що прагнення споживачів інвестувати в компанію, рекомендувати її та працювати в ній на 60% залежить від їхнього сприйняття організації.

Таким чином, корпоративне волонтерство несе вагомі переваги для різних стейкхолдерів: суспільство отримує підтримку у вирішенні актуальних питань, споживач — взаємодію з етичною компанією, персонал — ширші можливості для самореалізації.

86% працівників компанії, яка залучає свій персонал до соціальних ініціатив, переконані, що вони працюють у соціально відповідальній компанії. В організаціях із середньою та низькою участю співробітників в КСВ цей показник знижується до 71% і 60% відповідно. З огляду на те що 71% працівників компаній не мають почуття повної реалізації на робочому місці (Gallup), значення волонтерства є надзвичайно великим.

Згідно з дослідженням Deloitte Impact Survey, 92% працівників-волонтерів стверджують, що соціальна активність допомогла їм отримати нові навички та зміцнити лідерські якості, 85% змогли значно розвинути свої комунікаційні здібності, а 88% — нові риси характеру.

Передовий досвід

 Одним з лідерів у сфері корпоративної соціальної активності є Starbucks, Inc. Відома мережа кав’ярень допомагає споживачам і співробітникам налагоджувати зв’язок з різними волонтерськими організаціями в усьому світі. Також надає фінансову підтримку волонтерам, які працюють у некомерційних організаціях. Подібна активність допомагає Starbucks залишатися серед глобальних лідерів за рівнем корпоративної репутації.

Торік прямі внески пивного гіганта Heineken у розвиток місцевих громад склали €24 млн. €9,2 млн були спрямовані протягом останніх років на реалізацію 104 проектів Heineken Africa Foundation. Понад 2700 співробітників компанії у 32 країнах присвятили 34 тис. годин волонтерській діяльності.

Більшу частину соціальної активності концерну L’Oréal здійснює його корпоративний фонд, що підтримує освіту, наукові дослідження і соціально незахищених людей. 2016 р. концерн організував 164 тис. годин волонтерських робіт.

Всесвітню популярність отримав глобальний захід Disney VoluntEARS Day, в рамках якого всі співробітники компанії в обраний день виїжджають до дитячих будинків, де облаштовують територію, ремонтують приміщення, грають з дітьми та дарують їм подарунки. 2016 р. волонтери витратили 543 тис. годин на реалізацію цих завдань.

IBM надає своїм співробітникам додатковий час, який вони можуть присвятити вирішенню суспільно важливих завдань. Будь-який співробітник компанії Patagonia може пройти оплачувану інтернатуру в обраній ним природоохоронній організації. У Dell була створена так звана “Група екоефективності”. Її завдання — втілювати ідеї співробітників, які хочуть щось зробити для поліпшення екологічної ситуації. Благодійний хаб Google Giving дозволяє співробітникам ІТ-гіганта самим обирати проекти підтримки.

Один з провідних світових аудиторів KPMG торік виділив понад $105 млн на проекти неприбуткових організацій, а його співробітники витратили 500 тис. годин на участь у соціальних проектах.

Обираючи напрямки для благодійності, американський перевізник FedEx в більшості випадків спирається на думку своїх працівників, яку вони висловлюють під час спеціальних опитувань. Крім покращення репутації серед місцевих споживачів компанія отримує тисячі активних волонтерів зі своїх співробітників.

Цьогоріч провідного розробника програмного забезпечення VMware було визнано “Найкращим місцем роботи з соціальною активністю”. При виборі напрямку благодійної діяльності керівництво компанії орієнтується на власний принцип цінностей EPIC2 (Execution, Passion, Integrity, Customer and Community — Виконання, Пристрасть, Прозорість, Клієнт і Спільнота). Кожен працівник сам обирає напрямок докладання своїх зусиль. Відповідно до проведеного в компанії дослідження 92% її співробітників повністю задоволені тим, де і яким чином VMware реалізовує свою соціальну активність.

Змогли отримати нові навички та зміцнити лідерські якості 92% волонтерів, розвинути свої комунікаційні здібності: 85%, набути нових рис характеру: 88%

 На шляху до сталого розвитку

 Існують два стратегічні підходи до вибору напрямку соціальної активності. Поширеним є спосіб реалізації ініціативи “зверху”. Багато компаній залучають своїх топменеджерів до вибору напрямків, розробки та реалізації благодійних програм. Однак зараз цей спосіб втрачає колишню популярність.

Інший шлях — створення волонтерського руху “знизу” — також сповідується у багатьох організаціях. Ще 2006 р. в Ernst&Young було створено спеціальний благодійний комітет, який вивчає думки співробітників щодо соціальних ініціатив і координує їхню участь у подібних проектах.

Незалежно від того, який шлях ближчий тій чи іншій компанії, для успішної організації волонтерських програм слід дотримуватися низки важливих правил. Передусім необхідно визначити цілі, яких компанія має намір досягти завдяки участі у благодійній діяльності. Також треба чітко розуміти, які ресурси знадобляться для організації та підтримки волонтерських програм, бути готовим до постійного моніторингу та оцінки отриманого результату.

При виборі об’єкта благодійності передовсім звертають увагу на актуальність проблеми та збіг цілей програми з діяльністю компанії. Не менш важливими факторами є репутація об’єкта допомоги та готовність активних співробітників вирішувати його насущні проблеми.

Для досягнення успіху в КСВ необхідні постійна підтримка керівництва компанії, участь у програмі не лише PR-відділу, а й департаменту управління персоналом, адекватна система мотивації добровольців.

Не треба забувати ділитися результатами діяльності волонтерських груп всередині компанії та поза нею! Це підтримає співробітників, які беруть участь в програмах, приверне нових волонтерів, поліпшить репутацію компанії у багатьох зацікавлених групах.

Основними причинами можливих невдач при реалізації волонтерських програм можуть стати:

 •  неправильні вибір напрямку благодійництва та організація волонтерської роботи, що робить її “добровільно примусовою”;
 •  відсутність грамотного планування програм та оцінки результатів;
 •  неефективна система комунікацій між учасниками проектів, а також з топ-менеджментом компанії;
 •  неправильний вибір об’єкта допомоги;
 •  відсутність системного підходу до організації корпоративного волонтерства;
 •  недостатня мотивація співробітників.

 Уникнути подібних складнощів допоможуть такі правила:

 •  візьміть на себе конкретні зобов’язання;
 •  концентруйтесь на локальних завданнях;
 •  визначте ваші цінності й цілі;
 •  інтегруйте ці цілі у корпоративну стратегію;
 •  розкажіть про них вашим співробітникам;
 •  реалізовуйте соціальну відповідальність в контексті своїх цінностей;
 •  ставтеся до своїх клієнтів як до головних дійових осіб;
 •  інформуйте про свої соціальні ініціативи споживачів;
 •  залучіть до своєї справи максимальну кількість прихильників;
 •  спілкуйтеся і співпрацюйте зі своїми конкурентами;
 •  диверсифікуйте свої зусилля у напрямку волонтерства та КСВ в цілому для досягнення цілей у сталому розвитку;
 •  пам’ятайте про необхідність розширення кола учасників волонтерських програм;
 •  докладайте зусиль для підвищення поінформованості, підготовки добровольців та оцінки результатів програм.

Запорукою успіху волонтерських програм, організованих і підтримуваних компаніями, є глибоке розуміння інтересів співробітників, потреб об’єктів допомоги, а також можливостей потенційних волонтерів вирішувати поставлені завдання. Лише в тих випадках, коли компанія підтримує проекти, важливі для її співробітників і клієнтів, вона може розраховувати на отримання всіх переваг корпоративного волонтерства: збільшення продуктивності роботи персоналу, зміцнення репутації, формування міцної корпоративної культури, поліпшення бізнесрезультатів тощо.