Мережа репутації

Економіка
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

“Український Бізнес Хаб” пропонує підприємцям план взаємодії через спільні проекти та рішення

Український бізнес шукає нові ефективні фор­мати співпраці та взаємодії задля комплексного сприяння росту української економіки та створенню інвестиційно привабливого бізнес-середовища. Бізнес може вирішити будь-яку проблему. Оскільки сам бізнес і є рішен­ням. Спільна участь в ініціати­вах “Українського Бізнес Хабу” дозволить українським підпри­ємцям стати частиною світової економіки. З цією метою “Український Бізнес Хаб” розробив комплексний план взаємодії, мета якого до 2030 р. досягнути таких показників:

  • Україна — країна з населен­ням 50 млн громадян, що дуже динамічно розвивається;
  • всі управлінські процеси в країні організовані через блок­чейн (наповнення бюджету, держзакупівлі, вибори…);
  • 100 тис. власників українського бізнесу залучені у взаємодію через проекти, які підвищують капіталізацію і репутацію їх бізнесів і України в світі (реалізація Плану .Б);
  • $100 млрд прямих іно­земних інвестицій в українські проекти протягом десяти років;
  • 80% ВВП країни складають надходження від малого і середнього бізнесу України;
  • “Індекс Щастя” інтегрова­ний в формулу ВВП України;
  • EXPO-2030 проходить в Україні.

Місія “Українського Бізнес Хабу”: повернути повагу до біз­несменів, як до тих, хто створює благо і краще майбутнє для на­ших дітей! Тобто трансформу­вати ставлення громадськості до бізнесменів від асоціацій з “олі­гархами”, “молодоолігархами”, “бандитами”, “грабіжниками” (в 2017 р.) до сприйняття їх як “героїв-підприємців”, “іннова­торів”, “тих, ким хочуть стати наші діти й онуки” (2030 р.).

 Завдання “Українського Біз­нес Хабу”: організувати ефек­тивну комунікацію і взаємодію 100 тис. власників українського бізнесу на основі репутаційного підходу, інтегрального лідер­ства та “гри в доповнення” для вироблення Плану .Б і досяг­нення поставлених цілей до 2030 р.

Chepovoi1

Володимир Чеповий, співінвестор БІЗНЕС 100

Через механізм імпакт-інвестування 100 репутабель­них українських бізнесів, внісши по $10 тис. до ГС “Українська Бізнес Асоціація”, стають на 70% співвласника­ми ТОВ “Український Бізнес Хаб”, що дозволяє запустити всі елементи системи і реалізувати План .Б.

Налагоджена робота всіх складових “Українського Бізнес Хабу” покликана вдосконалити бізнес-клімат в країні.

Система захисту “білого” бізнесу включає Центр ділових журналістських розслідувань та журналістських груп швидкого реагування по всій країні. Пра­цює як “безпековий UBER” з ві­деофіксацією несанкціонованих перевірок бізнесу та рейдерських атак у взаємодії з офісом бізнес-омбудсмена, НАБУ та Антикорупційною прокуратурою.

Мета — за п’ять років транс­формувати систему захисту у систему колективної довіри бізнесу.

 “Бізнес може вирішити будь-яку проблему. Бізнес — це рішення”

Напрямок експорту та інвес­тицій забезпечує системну та технологічну допомогу в просу­ванні експорту високоякісних товарів та послуг “Made in Ukraine” — перший крок до прямих інвестицій в україн­ський бізнес.

Як результат, у 2018 р. буде реалізовано масштабний проект “300 багатообіцяючих компаній України з експортним потенціалом”, мета якого за п’ять років допомогти 10 тис. українських компаній вийти на зовнішні ринки та залучити в Україну понад $5 млрд інвестицій.

БІЗНЕС Академія впроваджуватиме освітні програми з репутаційного менеджменту та інтегрального лідерства для власників бізнесу. Програми розраховані на практиків, що інтегрують свій бізнес в глобаль­ну економіку та хочуть відпові­дати кращим світовим зразкам.

БІЗНЕС Івенти — це власний майданчик для обміну досві­дом, комунікацій та організації подій, що просувають ідею “білого” бізнесу.

Chuiev

Олексій Чуєв, співінвестор БІЗНЕС 100

“Український Бізнес Хаб” запрошує український “бі­лий” бізнес разом долучитися до участі у світових форумах для підвищення репутації та збільшення капіталізації вітчизняного бізнесу.

b2b-мережа business.ua — мережа координації взаємодії “білого” бізнесу України, що прискорює прямі контакти та збільшує прибутки і загальну капіталізацію бізнесу.

Репутаційний барометр — це система нового вимірювання результатів бізнес-діяльності за такими трьома складовими, як ре­путаційний капітал, люд­ський капітал та соціальний капітал.