Стальна хватка

Бізнес
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Андрій Максимов, начальник управління оподаткування ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг”

— Яким був рік для компанії в податковому полі?

— Для “АрселорМіттал Кривий Ріг” минулий рік був стабільно-позитивним у податковому аспекті. Стабільнос­ті сприяла відсутність істотних змін у законодавстві щодо оподаткування підприємств металургійної та гірничо-видобувної галузей. Це допомогло нам працювати більш впевнено і прогнозовано стосовно фінансів. Але головний позитив полягав у покращенні фінансово-економічної ситуації у державі. Також дуже важливе покращення кон’юнктури на світових ринках металопродукції та залі­зорудної сировини.

Окремо можемо зауважити істотне вдосконалення систе­ми відшкодування податку на додану вартість та інші по­зитивні зміни в адмініструванні податків.

Державна фіскальна служба визначила Топ-100 найбіль­ших платників податків України 2017 р., де одну з лідирую­чих позицій посіла “АрселорМіттал Кривий Ріг”. Минулого року прямі податкові надходження від підприємства до бюджету склали 2,9 млрд грн. З них 2 млрд грн. — по­даткові платежі до державного бюджету (у тому числі 217 млн грн. — екологічний податок), 869 млн грн. — до міс­цевих бюджетів. Безпосередні платежі до міського бюджету Кривого Рогу склали 854 млн грн.: майже 314 млн грн. — плата за землю, 5 млн грн. — податок на нерухомість, понад 535 млн грн. — податок на фонд заробітної плати. Крім того, підприємство перерахувало близько 614 млн грн. єдиного соціального внеску та майже 4,2 млрд грн. по­датку на додану вартість при імпорті палива, сировини та матеріалів.

Таким чином, у 2017 р. загальні грошові платежі “Арселор­Міттал Кривий Ріг” до бюджету та позабюджетних цільо­вих фондів у порівнянні з попереднім роком за рахунок, головним чином, податку на прибуток і податку на додану вартість при здійсненні імпортних операцій збільшилися на 22% — з 6,3 млрд грн. до 7,7 млрд грн. Також торік більш ніж на 59 млн грн. збільшилася сума сплаченого єдиного соціального внеску завдяки приросту фонду оплати праці після підвищення зарплати працівникам компанії.

Всього за 12 років роботи міжнародної компанії “Арселор­Міттал” в Україні її підприємство у Кривому Розі перераху­вало державі понад 42 млрд грн. податків і зборів.

— За рахунок чого вдалось збільшити податкові сплати до бюджету?

— Нам приємно констатувати, що збільшення податкових платежів нашого підприємства у 2017 р. відбулося не вна­слідок підвищення ставок податків і зборів чи розширен­ня податкової бази, а завдяки покращенню результатів фінансово-господарської діяльності. Покращити їх ми змо­гли за рахунок як макроекономічної стабілізації, так і ефек­тивнішого використання ресурсів, оптимізації витрат і під­вищення енергоефективності. Саме ці фактори вплинули на збільшення відрахувань податку на прибуток у 2017 р. на 642 млн грн. у порівнянні з показником 2016 р. Ще одним фактором збільшення платежів до бюджету можна назвати підвищення ПДВ на імпорт. Через неможливість постачання вугілля та іншої критично важливої для вироб­ництва сировини (наприклад, флюсового вапняку) з наразі непідконтрольних державі територій на сході та Криму під­приємство було змушене збільшити обсяги імпорту.

Минулого року загальні податкові платежі ПАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг” склали 7,7 млрд грн.

— Що ви очікуєте від держави в податковій сфері цього року?

— Для інвесторів головним критерієм є передбачуваність та стабільність фіскального середовища. Дуже важливо, щоб податкові зміни обговорювались із платниками по­датків перед їх впровадженням, а самі зміни до податко­вого законодавства приймалися прозоро і завчасно. Від держави у 2018 р. ми очікуємо подальших кроків із вдо­сконалення адміністрування податків і зборів, і особли­во — вдосконалення системи відшкодування ПДВ.

На жаль, неприємну зміну “АрселорМіттал Кривий Ріг” має на місцевому рівні. Криворізька міська рада збільшила розмір земельного податку для нашого підприємства май­же вдвічі. Ми розцінюємо таке значне раптове підвищення плати за землю, яка використовується у металургійному комплексі, як дискримінаційне, оскільки воно стосується лише нашого підприємства і не зачіпає інші види відведе­них промислових земельних ділянок.

— Які зміни, на вашу думку, можуть якісно змінити галузь і збільшити надходження до бюджету?

— У довгостроковій перспективі головною зміною може бути запровадження податку на виведений капітал, а у ко­роткостроковій — дієві податкові стимули для вкладень у капітальні інвестиції. Без цього державі неможливо про­сунутись вперед як з економічної, так і з фінансової точок зору.