Борис Марков: “Товарообіг мережі “АТБ” у 2017 році склав 80,2 млрд грн. - на 37% більше показника 2016 року”

Бізнес
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Борис Марков, голова ради директорів, генеральний директор корпорації “АТБ”, до складу якої входить одна з найбільших і динамічніших мереж дискаунтерів України, розповів, скільки насправді компанія сплатила в бюджети різних рівнів за результатами 2017 р. та скільки магазинів планує відкрити в 2018 р.

— Компанія не перший рік входить до сотні найбільших платників податків України. Скільки заплатили в скарбницю за підсумками 2017 р.? Відрізняється цей показник від показника 2016 р.?

— За підсумками 2017 р. підприємства групи “АТБ” до бюджетів різних рівнів та спецфондів сплатили 6,58 млрд грн. податків та зборів, що на 30,3% більше, ніж у 2016 р., — 5,05 млрд грн. В тому числі підприємствами роздрібного бізнесу групи “АТБ” в 2017 р. сплачено 5,29 млрд грн., що на 41,82% більше, ніж у 2016 р. — 3,73 млрд грн.

— Як розподіляється податкове навантаження на компанію? В які інспекції йдуть сплати?

— Більшість підприємств групи “АТБ” зареєстровано в м.Дніпро. Великі платники стоять на обліку в Дніпро­петровському управлінні Офісу великих платників по­датків ДФС. Сплачені податки відповідно до Бюджет­ного кодексу України розподіляються до бюджетів різних рівнів. 2017 р. підприємства групи “АТБ” сплатили до державного бюджету 3,99 млрд грн., місцевих бюджетів — 1,61 млрд грн., цільових фондів (сплата єдиного со­ціального внеску) — 0,98 млрд грн. Оскільки магазини торговельної мережі “АТБ” представлені у всіх областях нашої країни (окрім тимчасово окупованих територій та анексованого Криму), то підприємство сплачує податки та збори по всій території України.

— За рахунок чого збільшилися податкові відрахуван­ня “АТБ”?

— Безумовно, це пов’язано з розвитком компанії. “АТБ- маркет” показує високі темпи розвитку: щомісяця відкри­ваються нові магазини, збільшується товарообіг, створю­ються нові робочі місця. Саме з цим пов’язано збільшення податкових відрахувань.

— Які фіскальні норми гальмують розвиток ритейлу в Україні? Що потрібно змінити?

— Податкове законодавство в Україні найбільш неста­більне з галузей права. Головні “правила гри” змінюються, як мінімум, щорічно. Очевидно, що необхідний мораторій на зміну податкових норм. Суттєвою проблемою мину­лого року було блокування податкових накладних, в ре­зультаті чого бізнес зазнав суттєвих втрат, і наразі значні суми податкового кредиту залишаються заблокованими. Нез’ясованим залишилося питання, як це буде працюва­ти надалі.

Щодо потрібних змін, доцільне зниження ставок основних податків, заборона перекладання на сумлінного платника податків податкового тягаря у зв’язку з наяв­ністю негативної інформації в базах фіскальних органів стосовно контрагентів, а також скорочення фактичних перевірок та штрафів за дрібні порушення за розра­хунковими операціями. Що стосується саме ритейлу, усі оператори ринку зітхнули б з полегшенням після ска­сування ліцензій на торгівлю алкоголем та тютюном для кожного касового апарату.

— Чи задоволені ви підсумками роботи компанії в 2017 р.?

— Підсумки діяльності компанії у 2017 р. можна назвати добрими. В складних економічних умовах підприємство виконало завдання, які були визначені на цей рік, та про­демонструвало зростання по всіх напрямках діяльності.

У першу чергу, це розширення логістичної інфраструк­тури торговельної мережі. Угодою #1 минулого року в га­лузі експерти визнали придбання групою компаній “АТБ” складського комплексу Kopylov Logistics Park в Київській області. В 2017 р. мережа поповнилася 78 новими диска­унтерами, з яких 46 було відкрито у Західній Україні. На початок 2018 р. вона нараховувала 915 магазинів у 237 населених пунктах 22 областей України. Важливою осо­бливістю діяльності компанії було також активне втілен­ня нової концепції магазинів.

Вже не перший рік торговельна мережа “АТБ” утримує лідерські позиції на ринку продовольчого ритейлу України по ряду ключових показників, а саме: динаміка роз­витку, товарообіг, сплачені податки та збори, кількість створених робочих місць. Торік товарообіг мережі склав 80,2 млрд грн. (з ПДВ), що на 37% більше показника 2016 р. У 2017 р. група компаній “АТБ” зайняла “топові” по­зиції в рейтингу компаній, які створили найбільше робо­чих місць. Результат — понад 7 тис. нових робочих місць.

Компанія відкриває власні освітні центри, де щороку навчаються тисячі співробітників. В 2017 р. пройшли навчан­ня 4 тис. рядових співробітників та 3 тис. співробітників адміністративного складу.

— У 2017 р. “АТБ” відкрила менше торгових точок, ніж в 2016 р. З чим це пов’язано?

— Зменшення кількості відкритих торгових точок у 2017 р. порівняно з 2016 р. пов’язано в першу чергу з посиленням основних вимог, які компанія висуває до об’єктів, що купуються або беруться в оренду для від­криття нових магазинів торговельної мережі. Впрова­дження нової концепції магазинів у 2017 р. також впли­нуло на ці показники.

“У 2017 р. група “АТБ” зайняла “топові” позиції в рейтингу компаній, які створили найбільше робочих місць. Результат групи — понад 7 тис. нових робочих місць”

— Чи задоволені ви розвитком нового формату ма­газинів “АТБ”? Скільки таких магазинів відкрито на сьогодні?

— Звичайно, задоволений. Одним із основних принципів розвитку торговельної мережі “АТБ” є активне інвестуван­ня в передові технології, втілення новаторських концеп­цій та практик. Як свідчить досвід європейського ритейлу, це новий тренд у розвитку формату дискаунтер. Разом з такими європейськими лідерами, як Lidl, Aldi, група ком­паній “АТБ” розглядає цей напрямок в якості провідного в своїй інвестиційній діяльності.

Зараз ми здійснюємо кілька таких проектів. Один з них — модернізація магазинів торговельної мережі. Оновлені “АТБ” — це свого роду експериментальні майданчики, де втілені сучасні рішення в сфері роздрібної торгівлі, будів­ництва та енергозбереження.

Наразі в торговельній мережі “АТБ” вже працюють 44 оновлених дискаунтери. В планах компанії на 2018 р. — реконструкція ще 50 магазинів.

— Розкажіть про плани на поточний рік: скільки мага­зинів плануєте відкрити, в яких регіонах, які формати, сума інвестицій тощо?

— 2018 рік — ювілейний для підприємства. 25 років тому була заснована група компаній “АТБ”. Ми ставимо перед собою багато амбітних завдань.

В першу чергу — відкриття понад 100 нових торговель­них точок та подолання рубежу у 1000 магазинів. Також посилення присутності в нових для компанії регіонах — в Західній Україні та Одеській області. Більшість нових магазинів торговельної мережі з цього року будуть від­криватися у новому дизайні.

— На вашу думку, як буде розвиватися український продовольчий ритейл в 2018 р.?

— Продовольчий ритейл перебуває на порозі глибоких змін. На думку наших експертів, великі формати будуть сповільнювати свій розвиток, продовжать активно роз­виватись дискаунтери та “магазини у дома”, торговельні точки спеціалізованого ритейлу — магазини екотоварів, сирів, пива.

Щодо споживацької поведінки, посилиться тенденція по­пуляризації продуктів, готових до споживання, продуктів фреш-сегменту. Також пошириться популярність таких елементів самообслуговування, як машини для приготу­вання кави, морозива, соків.

У практиці продовольчого ритейлу будуть набирати оберти експерименти з digital-технологіями: каси само­обслуговування, розрахунки за допомогою мобільних терміналів.

Втім успіх ведення бізнесу буде визначати операційна ефективність. На нашу думку, для досягнення макси­мальної операційної ефективності зараз швидко роз­виваються інструменти аналізу та прогнозування за до­помогою BigData, нейронних мереж та самонавчальних систем.