Багато бізнесів не буває

Бізнес
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Диверсифікація грошових потоків, випередження економічних тенденцій та бізнес-експерименти... Навіщо українські компанії розширюють горизонти?

Бізнес, який прагне успіху, просто не може уникнути змін. Розвиваються ринки, трансформуються попит та запити клієнтів. Тому іноді “побічні” види діяльності ви­никають самі по собі. Наприклад, на початку 2000-х років в Україні почали з’являтися мультифункціональні заправні комплекси з кафе, магазинами й автомийками. Вони мали суттєву конкурентну перевагу перед звичайними заправни­ми станціями, де можна було придбати лише паливо. За словами Дмитра Рассказова, віце-президента з роздрібних продажів та маркетингу мережі “ОККО”, спочатку ці торгові точки та кафе були додаткови­ми сервісами, що підвищували якість роботи АЗС. Але згодом вони трансформувалися у окре­мі великі напрямки бізнесу, що приносять прибуток.

На все буде воля ринку

Мотивувати до створення нових напрямків може і необхідність пошуку альтернативних джерел прибутку. Як зазначив Максим П’ятаков, керівник департа­менту громадського харчуван­ня WOG CAFE, зосередитися на продажах гарячих напоїв компанію спонукали результа­ти ринкових досліджень. Вони свідчили про те, що у багатьох країнах кава посідає друге після бензину місце за обсягами продажів на автозаправних комплексах.

Не менш важливим чинни­ком є тренд до поступового зни­ження прибутків від продажу палива. На думку аналітиків, з розвитком електротранспорту він тільки посилюватиметься. Тому багато гравців ринку роблять ритейл пріоритетним напрямком діяльності.

Цікаво, що найчастіше ком­панії вирішують засновувати нові відгалуження бізнесу під єдиним брендом, а не створю­вати їх “з нуля”. Це, по-перше, дозволяє знизити витрати на маркетинг, адже просувати розрекламовану торгову марку легше, ніж невідому. А по-друге, довіра до “старого” бренда авто­матично розповсюджується і на нові його напрямки.

Не бензином єдиним

Під брендом “ОККО”, що нале­жить Концерну “Галнафтогаз”, працюють близько 400 АЗС з магазинами, кафе та ресто­ранами. Згідно річному звіту, чистий валовий дохід компанії досяг 23,85 млрд грн. — це на 5% більше порівняно з показни­ком 2016 р. Але непаливні про­дажі ростуть набагато швидше. Наприклад, протягом останніх трьох років частка непалив­них продажів збільшувалася у середньому на 25% щорічно і в 2017 р. досягла 30%. Хоча, на думку Дмитра Рассказова, ці цифри можуть бути значно більшими. В окремих європей­ських країнах непаливні това­ри формують понад 50% маржі автозаправного комплексу.

img692

Впродовж 2016 р. дохід ресторану MEIWEI, який відкрила мережа “ОККО”, збільшився на 40%

Перший ресторан у “ОККО” з’явився у 2007 р. За наступні дев’ять років мережа значно розширилася, при фірмових АЗС відкрилися кафе “Hot cafe”, ресторани “A la minute”, “Pasta Мia” та MEIWEI. За статистикою 2016 р., понад 430 мережевих закладів хар­чування щомісяця приймали в середньому 2 млн гостей.

Наприкінці 2015 р. ресторан­ний напрямок компанії вийшов на новий етап. На одній з київ­ських АЗС відкрився перший ресторан паназійської кухні у форматі “смартфуд” MEIWEI. Менше ніж за два роки з мо­менту запуску перший заклад відвідали більше 250 тис. гостей. Впродовж 2016 р. дохід рестора­ну збільшився на 40%. І, як під­рахували у компанії, на той час кожен другий клієнт відвідував MEIWEI, не користуючись при цьому послугами заправки.

Зважаючи на ці показники та загальні тенденції паливно­го ринку, в “ОККО” виріши­ли піти ще далі та відкрити перший ресторан за межами АЗС. Так, у листопаді 2017 р. у центрі Києва з’явився другий MEIWEI. Надалі паназійський формат планують розширюва­ти. Озвучувалися наміри щодо відкриття фудкортів і у торгово-розважальних центрах, а також запуску аналогічних закладів у інших містах, зокрема у Львові та Одесі.

З “додаткового” сервісу розвинулася і мережа хімчис­ток Bolla. На фірмових АЗС “ОККО” такі пункти почали з’являтися з 2015 р. Але за дея­кий час хімчистки виокремили­ся у самостійний напрямок.

Зараз під брендом OKKO Group розвивається ще декілька напрямків, кожен з власним бізнес-планом. З позаминулого року компанія почала активні­ше просувати мінеральні добри­ва та природний газ. У перспек­тиві розглядається можливість виходу на ринок електроенергії, облаштовуючи зарядні станції для електромобілів.

Спочатку була кава

Схожу стратегію збільшення непаливних доходів обрало й керівництво мережі АЗК WOG. Але тут все почалося з кави. У 2014 р. компанія інвестувала більше EUR6 млн у закупку та встановлення потужних кавових машин. Завдяки цьому рішенню продажі напою зросли більш ніж уп’ятеро: з 3 млн порцій у 2013 р. до 16 млн порцій у 2014 р.

Паралельно розвивався і ритейл-напрямок компанії. За підсумками 2015 р. товаро-обіг ритейлового підрозділу наблизився до 35 млрд грн. Як підкреслив в одному інтерв’ю тодішній генеральний директор WOG Сергій Корецький, на­явність закладів харчування та торгових точок на АЗС розгля­дається як суттєва конкурентна перевага через доволі високу маржинальність непаливних продажів. Тому мережі WOG CAFE та WOG Market стають пріоритетними для компанії. При цьому станом на серпень 2017 р. у фірмовій ритейл-мережі вже налічувалося 363 магазини. За статистикою, 65% відвідувачів заправок купують не лише паливо, а й інші товари.

img706

WOG CAFE та WOG Market стали пріоритетними напрямками для компанії WOG. На серпень 2017 р. у фірмовій ритейл-мережі вже налічувалося 363 магазини

Наприкінці 2015 р. мережеві кафе вийшли за межі АЗК, і у Києві відкрилося перше міське WOG CAFE. Крім того, у лю­тому 2016 р. компанія виграла тендер на кейтерингове обслу­говування поїздів “Інтерсіті”. Пізніше, у 2017 р., цілодобове кафе від WOG з’явилося у зоні очікування аеропорту “Київ” (Жуляни). На той час мережа за межами АЗС вже налічувала 21 заклад, у тому числі й 14 кафе у швидкісних потягах. З огляду на комерційний успіх відкриття фірмових закладів у транспорт­них хабах буде продовжено.

Крім ритейлу та кафе ме­неджмент WOG розглядає мож­ливості залучення на заправні станції власників електромобі­лів. Наразі зарядні станції для такого транспорту є у 100 комп­лексах. Але впродовж поточного року їх кількість має збільшити­ся втричі.

Продати все

Вищезгадані тренди працюють й у телекомі. “Непрофільні на­прямки є важливою складовою нашого бізнесу, які дозволяють диверсифікувати джерела до­ходів компанії”, — зазначають у компанії “Київстар”. За словами Ольги Смисльонової, директора з роздрібного продажу, рішен­ня про розвиток онлайн- та офлайн-ритейлу було страте­гічним. Таким чином компанія може не тільки отримувати при­бутки від продажу електроніки, але й просувати власні сервіси з доступу до високошвидкісного мобільного інтернету.

З весни 2015 р. традиційні центри обслуговування опера­тора почали поступово зміню­вати формат, перетворюючись на магазини гаджетів. Після ребрендингу у торгових точках компанії залишились звичні для абонентів консультації. А от асор­тимент значно розширився: крім смартфонів та аксесуарів тут продають окуляри віртуальної реальності, гіроборди, квадрокоп­тери та іншу електроніку. У грудні того ж року до офлайно­вої роздрібної мережі додався й e-commerce-напрямок — компа­нія запустила власний інтернет-магазин.

У вересні 2017 р. ритейл-мережа “Київстар” нараховувала 400 магазинів у більш ніж 200 містах. За даними компанії, динаміка продажів досить пози­тивна. “Щодня у мережі відбува­ється більш ніж 1 тис. продажів смартфонів, інших девайсів та аксесуарів, і ці показники актив­но зростають”, — говорить пані Смисльонова.

j

Щодня у мережі магазинів “Київстар” відбувається більш ніж 1 тис. продажів смартфонів, інших девайсів та аксесуарів

Втім, ритейл — не єдиний непрофільний бізнес компанії “Київстар”. Вже декілька років телекомоператор працює над створенням власної платіжної системи. Послуга “Мобільні гроші” доступна для абонентів з 2013 р. За допомогою сервісу можна оплатити комунальні послуги, поповнити кредитні картки, придбати квитки на транспорт тощо. Але юридично фінансові послуги надавали компанії-партнери.

За два роки мобільними платежами вже користувалися більше 650 тис. абонентів. У 2015 р. “Київстар” заснувала дочірню компанію “Стармані”, щоб збільшити кількість доступ­них платіжних послуг. На дум­ку аналітиків, створення власно­го платіжного сервісу відкриває нові можливості для телекомоператора. Зокрема, враховуючи кількість абонентів, доходи від фінансових операцій можуть бути більш привабливими.

Підтверджує цю тезу і те, що у листопаді 2017 р. “Стармані” отримала статус оператора по­слуг платіжної інфраструктури. І президент компанії “Київстар” Петро Чернишов анонсував повноцінний запуск фірмової платіжної системи.

Стратегія 2.0

У “Vodafone Україна” створен­ня мережі фірмових магазинів вважають логічним кроком для телекомоператора. Як пояснив Євген Булах, директор з про­дажів та абонентського обслу­говування компанії, ритейл серед іншого потрібний і для підвищення рівня проникнення смартфонів в Україні. “Цього року ми почнемо будувати ме­режу 4G, що дасть додатковий поштовх розвитку data-послуг. Проте навіть найкращої мережі недостатньо для користування мобільним інтернетом. Важлива наявність у людей гаджетів, які для багатьох все ще залишають­ся дорогими. В ідеалі, ми хоче­мо, щоб у кожного українця був смартфон”, — зазначає він.

gjhhgfd

Платіжний сервіс Vodafone Pay запустився в Україні влітку 2017 р. На початку 2018 р. середній розмір транзакції збільшився до 100 грн., а щомісяця користувачі виконують операцій на загальну суму близько 10 млн грн.

У червні минулого року гене­ральний директор компанії Оль­га Устинова оголосила про запуск ритейл-напрямку, оформленого як окрема компанія під брендом Vodafone. Повноцінно розви­нути його планується у поточно­му році. А поки відкрито лише інтернет-магазин. Його асорти­мент складається зі смартфонів, планшетів, електронних книг, мережевого обладнання. Однією з “фішок” електронного напрямку є ексклюзивний продаж смарт­фонів під брендом Vodafone. У компанії вважають, що непро­фільні напрямки допоможуть краще продавати інші продукти.

Оператор націлений і на ринок фінансових послуг, тим більше що найвідоміша плат­форма “мобільних” грошей M-Pesa Safaricom, що працює у Африці, була заснована опера­тором Vodafone.

Платіжний сервіс Vodafone Pay в Україні запустили вліт­ку 2017 р. в партнерстві з MasterСard та MobiPay. Корис­туватися додатком можуть не лише абоненти оператора, а й кожен житель країни, який має картку будь-якого українського банку та смартфон. У платіж­ній системі телекомоператора реалізовано декілька сотень сервісів, наприклад поповнення мобільного рахунку, грошові пе­рекази, оплата послуг та товарів у інтернет-магазинах. Фінансові операції проводяться і з банків­ського, і з мобільного рахунків. За даними компанії, у перші місяці роботи сервісу середній розмір транзакції був на рівні 30-40 грн. На початку цього року серед­ній чек збільшився до 100 грн., а щомісяця користувачі виконують операцій сумарно приблизно на 10 млн грн. При цьому у “Vodafone Україна” прогнозують, що за один-два роки ставлення українців до онлайн-розрахунків та інтернет-магазинів суттєво змі­ниться, будуть сформовані нові споживчі звички.

Усі люблять іграшки

Мережа магазинів електроніки MOYO входить у Топ-10 най­більших гравців свого сегмента. І хоча гаджети часто іронічно називають іграшками для дорос­лих, традиційно ритейлор орієн­тувався на дорослу аудиторію. Але у жовтні 2017 р. у центрі Києва під брендом MOYO від­крився офлайн-магазин із геть іншою концепцією.

Простір MOYO Kids багато у чому відрізняється не лише від усіх інших торгових точок компанії, але й від звичайних дитячих магазинів. Наприклад, він інтерактивний, багатьма іграшками можна без перешкод погратися. В асортименті пере­важають товари, що сприяють розвитку дітей різного віку, наприклад товари для творчос­ті, дитячі меблі та транспорт. Простір розділений на тематичні інтерактивні зони для творчості з роботами, дронами, гіроскуте­рами, “розумними” конструкто­рами, 3D-ручками тощо. Також є відділ з візочками та автокріс­лами, товарами для активного відпочинку і майбутніх мам.

img703

Восени минулого року під брендом мережі магазинів електроніки MOYO відкрився магазин іграшок для найменших — MOYO Kids

Бізнес-ідея магазину — нада­ти клієнту не просто товари для дітей, а емоції та позитивний досвід. “Це простір, де не існує дитячих сліз від надмірного бажання отримати усі іграшки одразу. До нас можна сміливо приходити із дітьми, їх вибір буде свідомим, а іграшка стане улюбленою”, — наголошує керів­ник проекту Оксана Григоренко.

Наразі площа магазину ста­новить 185 кв.м. Найближчим часом її планують збільшити у декілька разів, відкривши дві до­даткових зали.

Що у залишку

Деякі рішення щодо заснування непрофільних напрямків бізнесу, на перший погляд, можуть зда­ватися несподіваними. Напри­клад, кейтеринг у швидкісних потягах — не найочевидніше заняття для мережі заправних станцій. Але найчастіше їх поява обумовлена об’єктивними еконо­мічними факторами. “Побічні” відгалуження основного бренда допомагають стабілізувати ком­панію, дозволяють отримувати прибуток із більшої кількості джерел та сприяють розвитку основних продуктів.

Не можна забувати і про швидкість економічних транс­формацій у світі. Ринкові тренди блискавично змінюються під впливом технологій. А разом із трендами трансформуються й бізнеси. Звичайно, гігантські конгломерати на зразок Virgin Group, що присутня на сотнях ринків по всьому світу, — радше унікальний випадок, ніж уні­версальна бізнес-модель. Але це приклад того, що іноді “гра на чужому полі” надає більше пере­ваг, ніж обстоювання принципів монолітності бренда.