Експорт на паузі

Бізнес
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Україні вкрай необхідно створити механізми підтримки вітчизняного експорту. На жаль, у цьому питанні ми досі не скористалися позитивним досвідом розвинутих країн

 Нашій країні необхідно просувати свої товари на зовнішніх рин­ках. Це стратегічне завдання, адже Україна хронічно купує за кордоном більше, ніж продає, що справляє суттєвий негативний вплив на макроеконо­мічні показники та чинить тиск на національну валюту. Без системної підтримки вітчизняного експорту країна приречена на залежність від зовнішніх запозичень для по­криття валютного дефіциту.

Нагадаємо, що 20 грудня 2016 р. нарешті було прийнято Закон “Про забезпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження шляхом страхування, гарантуван­ня та здешевлення кредитування експорту”. Уряд схвалив план підготовки актів, необхідних для виконання норм прийнятого За­кону. Фактично йшлося про те, що до 15 червня 2017 р. в країні мало бути створене Експортно-кредитне агентство. Проте, як це часто буває, процес зав’яз у бюрократичних процедурах. Більш того, на рівні Міністерства економічного розвитку та торгівлі почалися розмові про необхідність внесення змін до нещодавно прийнятого Закону. Було підняте питання про пере­несення строків створення ЕКА. Як бачимо, державний апарат не квапиться підтримувати експорте­рів, а країна продовжує втрачати можливості на зовнішніх ринках. Вітчизняним чиновникам варто було б взяти до уваги багатий досвід розвинутих західних країн, ба навіть сусідньої Польщі, щоб усві­домити, наскільки ефективним можуть бути механізми підтримки експорту.

Світовий досвід показує, що ефективними можуть бути устано­ви будь-якої форми власності. Звіс­но, приватні ЕКА зустрічаються не дуже часто. Це, наприклад, Euler Hermes (Німеччина), COFACE (Франція), Atradius (Нідерлан­ди). До речі, приватне ЕКА також працює у Литві. Серед державних установ або установ у державній власності найпо­тужнішими та найвідомішими у світі можна назвати Eximbank (США), NEXI (Японія) та ECGD (Великобританія).

Наведемо більш конкретні приклади хоча б США, Німеч­чини та Польщі. У США держав­ний спеціалізований банк було створено ще у 1934 р. Експортно-імпортний банк Сполучених Штатів (Eximbank) є незалеж­ним агентством. Що цікаво, він має за мету не збільшення обсягів експорту, а підтримку процесу створення робочих місць шляхом фінансування експорту товарів та послуг з США. За даними банку, за останнє десятиліття він підтримав понад 1,7 млн робочих місць у 50 штатах. Лише у 2016 фінансовому році за його сприян­ня було створено або збережено 52 тис. робочих місць. Цікаво, що у 2016 фінансовому році більше 90% операцій банку було направ­лено на підтримку американ­ських малих підприємств, орієн­тованих на експорт. Eximbank видає кредити імпортерам з інших країн, що мають контрак­ти з американськими товаровироб­никами. До того ж банк кредитує безпосередньо й американських експортерів. “З 2009 р. Eximbank надав американським платникам податків майже $3,8 млрд”, — за­значено у повідомленні банку.

Не менш цікавим є приклад німецької страхової компанії Euler Hermes, що має більш ніж 100 років досвіду у сфері страху­вання зовнішньоекономічної діяль­ності. Це найбільша у світі ком­панія, що здійснює страхування експортних кредитів. Цікаво, що більшість акцій компанії належить французькому страховику Allianz France, який, у свою чергу, під­контрольний німецькому страхо­вику Allianz SE. Частка компанії на ринку страхування експортних кредитів складає близько 34%. Фактично страховик забезпечує захист ділових операцій сумарно на EUR890 млрд по всьому світу. Маючи більше 55 тис. клієнтів у різних країнах, компанія здатна щоденно опрацьовувати 20 тис. заявок на отримання кредиту.

Польська Корпорація стра­хування експортних кредитів (KUKE S.A.) була створена 1991 р., саме тоді, коли Україна тільки-но здобула незалежність. Державна компанія здійснює страхування експорту, у тому числі гарантоване Державним казначейством, що є однім з акціонерів компанії. За даними KUKE S.A., у 2016 р. вартість застрахованих контрактів склала 32,5 млрд польських злотих (близько $9,8 млрд), у тому числі обсяг застрахованого експор­ту — 14,2 млрд злотих (близько $4,3 млрд). Це — результат 25-річного досвіду, якого Україна так і не набула.

Чи потрібні країні аналогічні потужні механізми захисту екс­портерів? Питання риторичне. На жаль, за 25 років незалеж­ності чиновники досі вирішу­ють, як і коли має запрацювати інституція, що забезпечить захист бізнесу, який прагне завойовува­ти зовнішні ринки.