Подушка безпеки: переваги фонду гарантування кредитів для агро

Блог
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Богдан Яськів, керуючий партнер TOTUM LF 

Агробізнес в Україні відчуває нагальну потребу в банківському кредитуванні, оскільки багато виробників галузі взяли курс на створення та розвиток власної капітальної інфраструктури для виробництва та зберігання сільськогосподарської продукції (елеватори, овочесховища, холодильні склади).

Проте практичний досвід показує, що і банки, і аграрії стикаються з низкою проблем, які об’єктивно гальмують динаміку та обсяги кредитування, а умови надання позичок залишаються доволі обтяжливими. Серед багатьох інших проблем досить значною є відсутність ліквідної застави, державних гарантій та підтримки, а висока ймовірність неповернення кредитів та недосконалість законодавчих механізмів роблять кредитування агробізнесу невигідним для фінансових установ. Суттєвий ризик неповернення змушує банки встановлювати високі відсоткові ставки за такими кредитами.

За даними НБУ, станом на кінець 2019 р. обсяг кредитів, наданих агробізнесу, перевищив 63,5 млрд грн. При цьому середньозважена ставка за користування кредитами складає 16,5 % річних. Водночас, за даними суб’єктів господарювання, при зверненні до банків, відсотки за користування кредитами для підприємств малого та середнього бізнесу складають в середньому 22-24% річних, тоді як для інших підприємств — 17-19% річних.

Звісно, одночасно вирішити всі проблеми галузі, що накопичувалися роками, неможливо, проте одним зі шляхів усунення частини проблем, які існують при кредитуванні агробізнесу, є законодавче закріплення дієвого механізму гарантування ризиків неповернення кредитів.

У березні група народних депутатів зареєструвала в парламенті проєкт Закону №3205 та альтернативний законопроєкт №3205-1, якими запропоновано створення Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві.

Головна мета прийняття цього акта — покращити доступ малих та середніх суб’єктів господарювання агропромислового комплексу до банківських кредитів, зменшивши відсоткові ставки, а також мінімізувати ризики можливого неповернення кредитів.

Власне, підтримка виражатиметься у частковому гарантуванні виконання кредитних зобов’язань аграріями перед фінансовими установами за кредитними договорами задля створення умов для стабільного функціонування ринку землі та сільського господарства в Україні.

Можна сказати, що ця ініціатива пов’язана із прийняттям Закону про відкриття ринку сільськогосподарської землі, який, у свою чергу, відкриває можливість використання землі як предмета застави під час банківського кредитування.

Законопроєктом визначаються особливості створення та діяльності Фонду, який має бути спеціалізованою небанківською фінансовою установою, що створюється державою в особі Кабінету міністрів України, учасниками якої можуть бути, крім держави, й інші юридичні особи.

Також встановлюється порядок визначення критеріїв щодо суб’єктів підприємництва та фінансових установ. Зокрема, критерієм для суб’єктів підприємництва, які мають право на часткове гарантування виконання зобов’язань за кредитними договорами, є належність до категорії малих та середніх суб’єктів підприємництва, у власності та/або користуванні яких перебувають землі сільгосппризначення в обсягах, що не перевищують 500 га, а також юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців, які здійснюють свою діяльність у галузі сільського господарства.

Проєктом Закону передбачається ряд прямих обмежень щодо обсягу часткової компенсації та умов щодо отримання гарантій від Фонду. Якщо протягом будь-яких 12 місяців поспіль фінансова установа вимагає від Фонду сплатити грошову суму за порушеними суб’єктами підприємництва зобов’язаннями перед фінансовими установами у розмірі, що перевищує 20% від суми всіх діючих гарантій, отриманих цією фінансовою установою, така фінансова установа не матиме права отримувати від Фонду нові гарантії за зобов’язаннями своїх позичальників протягом наступних 12 місяців.

А у випадках, якщо фінансова установа отримала менше 10 гарантій від Фонду та вимагає сплатити грошову суму за порушеними суб’єктами підприємництва зобов’язаннями перед фінансовими установами у розмірі, що перевищує 20% від суми усіх діючих гарантій, отриманих цією фінансовою установою, Рада Фонду може встановити строк, на який видача нових гарантій такій фінансовій установі призупиняється.

Крім того, законопроєкт передбачає джерела фінансування Фонду, серед яких, але не виключно, статутний капітал, який формуватиметься за рахунок коштів учасників Фонду, дохід від фінансово-господарської діяльності, а також бюджетні кошти в разі передбачення їх Законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

Також державний бюджет України на 2020 р. передбачає кошти для формування статутного капіталу Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві в обсязі 240 млн грн, що також може свідчити про важливість прийняття цього Закону парламентом.

Законопроєкт успішно пройшов слухання в профільному Комітеті, однак на пленарному засіданні парламенту 13 травня 2020 р. не набрав достатньої кількості голосів на процедурі першого читання.

Переконаний, що невдале голосування не свідчить про повний провал ініціативи, а відтак, обов’язково буде повторна спроба розгляду. Прийняття важливого для агробізнесу закону безперечно покращить доступ малих та середніх суб’єктів господарювання, що здійснюють первинне виробництво сільськогосподарської продукції, до кредитних ресурсів, дозволить збільшити обсяг інвестицій в аграрну галузь, підвищити конкурентоспроможність сільгосппродукції на внутрішньому та міжнародних ринках.