Попередження
  • JUser::_load: неможливо завантажити користувача з id: 780
Середа, 14 лютого 2018 14:22

Борис Марков: “Товарообіг мережі “АТБ” у 2017 році склав 80,2 млрд грн. - на 37% більше показника 2016 року”

Борис Марков, голова ради директорів, генеральний директор корпорації “АТБ” Борис Марков, голова ради директорів, генеральний директор корпорації “АТБ”

Борис Марков, голова ради директорів, генеральний директор корпорації “АТБ”, до складу якої входить одна з найбільших і динамічніших мереж дискаунтерів України, розповів, скільки насправді компанія сплатила в бюджети різних рівнів за результатами 2017 р. та скільки магазинів планує відкрити в 2018 р.

— Компанія не перший рік входить до сотні найбільших платників податків України. Скільки заплатили в скарбницю за підсумками 2017 р.? Відрізняється цей показник від показника 2016 р.?

— За підсумками 2017 р. підприємства групи “АТБ” до бюджетів різних рівнів та спецфондів сплатили 6,58 млрд грн. податків та зборів, що на 30,3% більше, ніж у 2016 р., — 5,05 млрд грн. В тому числі підприємствами роздрібного бізнесу групи “АТБ” в 2017 р. сплачено 5,29 млрд грн., що на 41,82% більше, ніж у 2016 р. — 3,73 млрд грн.

— Як розподіляється податкове навантаження на компанію? В які інспекції йдуть сплати?

— Більшість підприємств групи “АТБ” зареєстровано в м.Дніпро. Великі платники стоять на обліку в Дніпро­петровському управлінні Офісу великих платників по­датків ДФС. Сплачені податки відповідно до Бюджет­ного кодексу України розподіляються до бюджетів різних рівнів. 2017 р. підприємства групи “АТБ” сплатили до державного бюджету 3,99 млрд грн., місцевих бюджетів — 1,61 млрд грн., цільових фондів (сплата єдиного со­ціального внеску) — 0,98 млрд грн. Оскільки магазини торговельної мережі “АТБ” представлені у всіх областях нашої країни (окрім тимчасово окупованих територій та анексованого Криму), то підприємство сплачує податки та збори по всій території України.

— За рахунок чого збільшилися податкові відрахуван­ня “АТБ”?

— Безумовно, це пов’язано з розвитком компанії. “АТБ- маркет” показує високі темпи розвитку: щомісяця відкри­ваються нові магазини, збільшується товарообіг, створю­ються нові робочі місця. Саме з цим пов’язано збільшення податкових відрахувань.

— Які фіскальні норми гальмують розвиток ритейлу в Україні? Що потрібно змінити?

— Податкове законодавство в Україні найбільш неста­більне з галузей права. Головні “правила гри” змінюються, як мінімум, щорічно. Очевидно, що необхідний мораторій на зміну податкових норм. Суттєвою проблемою мину­лого року було блокування податкових накладних, в ре­зультаті чого бізнес зазнав суттєвих втрат, і наразі значні суми податкового кредиту залишаються заблокованими. Нез’ясованим залишилося питання, як це буде працюва­ти надалі.

Щодо потрібних змін, доцільне зниження ставок основних податків, заборона перекладання на сумлінного платника податків податкового тягаря у зв’язку з наяв­ністю негативної інформації в базах фіскальних органів стосовно контрагентів, а також скорочення фактичних перевірок та штрафів за дрібні порушення за розра­хунковими операціями. Що стосується саме ритейлу, усі оператори ринку зітхнули б з полегшенням після ска­сування ліцензій на торгівлю алкоголем та тютюном для кожного касового апарату.

— Чи задоволені ви підсумками роботи компанії в 2017 р.?

— Підсумки діяльності компанії у 2017 р. можна назвати добрими. В складних економічних умовах підприємство виконало завдання, які були визначені на цей рік, та про­демонструвало зростання по всіх напрямках діяльності.

У першу чергу, це розширення логістичної інфраструк­тури торговельної мережі. Угодою #1 минулого року в га­лузі експерти визнали придбання групою компаній “АТБ” складського комплексу Kopylov Logistics Park в Київській області. В 2017 р. мережа поповнилася 78 новими диска­унтерами, з яких 46 було відкрито у Західній Україні. На початок 2018 р. вона нараховувала 915 магазинів у 237 населених пунктах 22 областей України. Важливою осо­бливістю діяльності компанії було також активне втілен­ня нової концепції магазинів.

Вже не перший рік торговельна мережа “АТБ” утримує лідерські позиції на ринку продовольчого ритейлу України по ряду ключових показників, а саме: динаміка роз­витку, товарообіг, сплачені податки та збори, кількість створених робочих місць. Торік товарообіг мережі склав 80,2 млрд грн. (з ПДВ), що на 37% більше показника 2016 р. У 2017 р. група компаній “АТБ” зайняла “топові” по­зиції в рейтингу компаній, які створили найбільше робо­чих місць. Результат — понад 7 тис. нових робочих місць.

Компанія відкриває власні освітні центри, де щороку навчаються тисячі співробітників. В 2017 р. пройшли навчан­ня 4 тис. рядових співробітників та 3 тис. співробітників адміністративного складу.

— У 2017 р. “АТБ” відкрила менше торгових точок, ніж в 2016 р. З чим це пов’язано?

— Зменшення кількості відкритих торгових точок у 2017 р. порівняно з 2016 р. пов’язано в першу чергу з посиленням основних вимог, які компанія висуває до об’єктів, що купуються або беруться в оренду для від­криття нових магазинів торговельної мережі. Впрова­дження нової концепції магазинів у 2017 р. також впли­нуло на ці показники.

“У 2017 р. група “АТБ” зайняла “топові” позиції в рейтингу компаній, які створили найбільше робочих місць. Результат групи — понад 7 тис. нових робочих місць”

— Чи задоволені ви розвитком нового формату ма­газинів “АТБ”? Скільки таких магазинів відкрито на сьогодні?

— Звичайно, задоволений. Одним із основних принципів розвитку торговельної мережі “АТБ” є активне інвестуван­ня в передові технології, втілення новаторських концеп­цій та практик. Як свідчить досвід європейського ритейлу, це новий тренд у розвитку формату дискаунтер. Разом з такими європейськими лідерами, як Lidl, Aldi, група ком­паній “АТБ” розглядає цей напрямок в якості провідного в своїй інвестиційній діяльності.

Зараз ми здійснюємо кілька таких проектів. Один з них — модернізація магазинів торговельної мережі. Оновлені “АТБ” — це свого роду експериментальні майданчики, де втілені сучасні рішення в сфері роздрібної торгівлі, будів­ництва та енергозбереження.

Наразі в торговельній мережі “АТБ” вже працюють 44 оновлених дискаунтери. В планах компанії на 2018 р. — реконструкція ще 50 магазинів.

— Розкажіть про плани на поточний рік: скільки мага­зинів плануєте відкрити, в яких регіонах, які формати, сума інвестицій тощо?

— 2018 рік — ювілейний для підприємства. 25 років тому була заснована група компаній “АТБ”. Ми ставимо перед собою багато амбітних завдань.

В першу чергу — відкриття понад 100 нових торговель­них точок та подолання рубежу у 1000 магазинів. Також посилення присутності в нових для компанії регіонах — в Західній Україні та Одеській області. Більшість нових магазинів торговельної мережі з цього року будуть від­криватися у новому дизайні.

— На вашу думку, як буде розвиватися український продовольчий ритейл в 2018 р.?

— Продовольчий ритейл перебуває на порозі глибоких змін. На думку наших експертів, великі формати будуть сповільнювати свій розвиток, продовжать активно роз­виватись дискаунтери та “магазини у дома”, торговельні точки спеціалізованого ритейлу — магазини екотоварів, сирів, пива.

Щодо споживацької поведінки, посилиться тенденція по­пуляризації продуктів, готових до споживання, продуктів фреш-сегменту. Також пошириться популярність таких елементів самообслуговування, як машини для приготу­вання кави, морозива, соків.

У практиці продовольчого ритейлу будуть набирати оберти експерименти з digital-технологіями: каси само­обслуговування, розрахунки за допомогою мобільних терміналів.

Втім успіх ведення бізнесу буде визначати операційна ефективність. На нашу думку, для досягнення макси­мальної операційної ефективності зараз швидко роз­виваються інструменти аналізу та прогнозування за до­помогою BigData, нейронних мереж та самонавчальних систем.

Дополнительная информация

  • Автор: Неля Васильєва
Прочитано 1552 раз
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест з найцікавішими та актуальними матеріалами.